Umiejętność rozwiązywania konfliktów w rodzinie, Warsztat i psychoedukacja

Forma pracy:

 • warsztat:
  • praca nad przykładami wnoszonymi przez uczestników,
  • szukanie wspólnie z uczestnikami sposobów rozwiązywania konfliktów
   w rodzinie z poszanowaniem swoich granic,
  • psychoedukacja,
  • szukanie wsparcia interwizyjnego w zespole – tzn. korzystanie z informacji zwrotnych od osób z zespołu niepracujących z daną rodziną.

Inne informacje:

 • Uczestnicy dostaną ankietę ewaluacyjną – do wglądu zarówno OPS, jak i Centrum Psychoedukacji i Terapii.
 • Psychoterapeuta nie może przekazać żadnych informacji usłyszanych w grupie nikomu spoza grupy. Zapewniania jest całkowita ochrona informacji.