Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych

 1. Pierwszy krok w dorosłość.
 2. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 3. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 4. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 5. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 6. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 7. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 8. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 9. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 10. Dyscyplina w placówce opiekuńczo wychowawczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 11. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów