Pracownicy placówek opiekuńczo – wychowawczych

 1. Pierwszy krok w dorosłość.
 2. Jak wspierać kształtowanie dojrzałych postaw u wychowanków pieczy zastępczej /instytucjonalnej i rodzinnej/ przygotowywanych do procesu usamodzielniania i w trakcie jego trwania.
 3. Postępowanie wobec konfliktów i przejawów złości w grupie wychowawczej.
 4. Postępowanie wobec przemocy wśród wychowanków w placówce opiekuńczo wychowawczej lub pieczy zastępczej. Dynamika zjawiska oraz procedury interwencyjne
 5. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
 6. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
 7. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
 8. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
 9. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
 10. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
 11. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
 12. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
 13. Dyscyplina w placówce opiekuńczo wychowawczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci
 14. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów