Pracownik socjalny

  1. Moderowanie relacji z rodzinami biologicznymi w pracy placówek opiekuńczo-wychowawczych
  2. Asertywność w relacjach z beneficjentami pomocy społecznej. Pomiędzy uległością a agresją w kontakcie z klientem.
  3. Zagrożenia XXI wieku dla rozwoju psychicznego dziecka
  4. Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych
  5. Komunikacja interpersonalna w placówce opiekuńczo- wychowawczej
  6. Praca z usamodzielniającym się wychowankiem pieczy zastępczej.
  7. Zmiana zachowań destruktywnych na zachowania konstruktywne
  8. Plan pomocy dziecku jako narzędzie pracy z dzieckiem dysfunkcyjnym i sprawiającym trudności wychowawcze
  9. Trudny nastolatek – wyzwanie pedagogiczne naszych czasów