Agresja w placówkach, w rodzinie, w nas samych

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie teoretycznej wiedzy dotyczącej genezy zachowań agresywnych, wpływu emocji na zachowanie jednostkowe i w grupie, a także praktycznego zastosowania wiedzy ukierunkowującej na tworzeniu właściwych relacji międzyludzkich w placówkach całodobowego wsparcia osób nieletnich.

 Adresaci szkolenia pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych , rodzice zastępczy, wychowawcy

Szkolenie w godzinach 9.00-13.30

Cele szkolenia:

 • Poznanie przyczyn, skutków i konsekwencji zachowań agresywnych wśród podopiecznych oraz kadry placówki.
 • Poznanie wpływu emocji na procesy poznawcze.
 • Nabycie umiejętności wyrażania emocji negatywnych w konstruktywny sposób.
 • Poznanie wytycznych, z jakich formułuje się dojrzała osobowość wychowanków Domów Dziecka.
 • Poznanie formowania się grupy i możliwego wpływu na rozwój jej.

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość przyczyn, objawów i konsekwencji różnego rodzaju zachowań agresywnych wśród podopiecznych i kadry Domu Dziecka.

Uczestnicy będą potrafili ustalać własne granice psychologiczne i prowadzić dialog z podopiecznymi w celu ukazania tych granic. Zgłębienie zasady funkcjonowania grupy dla konstruktywnego ukierunkowania grupy podopiecznych. Kadra pozna jak kierować emocjami swoimi i podopiecznych w celu rozwijania u nich form osobowości dojrzałej.

Poznanie sposobów radzenia sobie ze złością w relacjach wychowanek-wychowawca.

Zakres tematyczny szkolenia:

 Agresja – objawy (bierne i czynne).

 1. Postawy nasze wobec siebie i innych.
 2. Uwarunkowania zachowań agresywnych.
 3. Przyczyny i skutki agresji.
 4. ADHD – usprawiedliwienie zachowań agresywnych.
 5. Emocje – po co są i dlaczego się przelewają?
 6. Terytorium i granice – konstruktywny dialog stawiania granic.
 7. Odpowiedzialność i formułowanie osobowości dojrzałej emocjonalnie.
 8. Radzenie sobie ze złością w relacji wychowanek – wychowawca
 9. Tworzenie zgranego zespołu, rozładowywanie napięcia emocjonalnego.
 10. Praca nad przypadkami – superwizja przypadków.

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę