Aspekty prawne kontaktów rodzin biologicznych dzieci przebywających w rodzinach zastępczych – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Tematyka szkolenia:

  • Rola i zadania rodziny zastępczej w aspekcie pracy na rzecz powrotu dziecka pod opiekę rodziców biologicznych
  • Rola i zadania rodzin biologicznych w aspekcie pracy na rzecz powrotu dziecka do domu rodzinnego
  • Aspekty prawne związane z kontaktami rodzin biologicznych z ich dziećmi będącymi w pieczy zastępczej i rodzinami zastępczymi
  • Rola i zadania opiekuna prawnego dziecka będącego w pieczy zastępczej
  • Współpraca rodziny zastępczej z rodzicami dziecka w sytuacji konfliktu,
  • Przedłużający się pobyt dziecka w pieczy zastępczej, a budowanie jego tożsamości.

Efekty szkolenia:

Uczestnicy poznają celowość współpracy pomiędzy rodzinami zastępczymi a rodzinami biologicznymi. Zgłębią sens i możliwości oddziaływania na dzieci w pieczy zastępczej. Będą mogli opracować własne strategie postepowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami i rodzinami biologicznymi. Rozwiną swoje kwalifikacje i kompetencje w sprawowanej przez nich funkcji rodziny zastępczej.

 Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę