Praca asystenta rodziny na rzecz odbudowania zdrowych relacji pomiędzy członkami rodziny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: asystenci rodzin

Tematyka szkolenia:

 

 1. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną biologiczną.
 2. Wywieranie wpływu na rodziców, motywowanie do rozwoju na rzecz dobra dziecka i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu.
 3. Trójkąt dramatyczny a oddziaływanie pomocowe pracownika
 4. Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodziców i wychowanków.
 5. Konstruktywne strategie postępowania w sporze i świadome kierowanie konfliktami.
 6. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
 7. Indukowanie procesu zmian w życiu rodziny
 8. Reagowanie na trudne zachowania członka rodziny
 9. Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia konstruktywnej relacji z członkami rodziny wieloproblemowej. Będą potrafili pracować z każdym członkiem rodziny na rzecz tworzenia zdrowych, opartych na szacunku i miłości, relacji rodzinnych. Uczestnicy łatwiej zdiagnozują problemy w rodzinie i będą potrafili zmotywować do wprowadzania zmian przez rodzinę. Osoby doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętności właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnych, agresywnych czy konfliktowych zachowań ze strony członków rodziny. Asystenci rodzin będą lepiej motywować członków rodziny do konstruktywnych zmian przeciwdziałających zagrożeniom funkcjonowania dzieci w rodzinie.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku,ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę

 

 

Osoba prowadząca:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej oraz rodzin zastępczych.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie