Superwizja pracy asystenta rodziny

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową superwizji są asystenci rodziny.

 

Forma realizacji: na każde zajęcia superwizyjne uczestnicy mają przygotowaną plany pracy z rodziną i oceny okresowe rodzin, z którymi praca będzie poddawana superwizji. Prowadzący angażuje uczestników superwizji do dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniami, uzupełnia wiedzę uczestników, jeśli potrzeba uczestniczy w tworzeniu nowych narzędzi pracy, dostarcza dodatkowe materiały edukacyjne.  Ważne, aby na każdą grupę było przynajmniej trzech pracowników przygotowanych do omówienia swojej pracy.

 

Zakres tematyczny:

Superwizja obejmuje swoim obszarem tematykę metodyki pracy z rodziną. Asystenci mogą liczyć na superwizje realizowanych planów pracy, oraz ocen okresowych. Superwizja ma na celu nie tylko dostarczenie narzędzi do pracy ale także wzmocnienie kompetencji pracowników i poczucia sprawczości oraz uświadomienie sobie własnych trudności i ograniczeń w pracy z daną rodziną. Z obszaru superwizji są wyłączone kwestie interpersonalne i zarządzania w relacji pracownicy kierownictwo.  W superwizji nie może uczestniczyć kierownik – przełożony pracowników.

 

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę

 

 

Prowadzący:

 

Pedagog, pracownik socjalny, psychoterapeuta. Od kilkunastu lat pracuje w obszarze pieczy zastępczej i wspierania rodziny, mi.in. udzielała wsparcia rodzinom zastępczym, prowadziła szkolenia dla spokrewnionych rodzin zastępczych oraz grupę wsparcia dla rodzin. Od 2012 roku tworzyła i kierowała zespółem ds wspierania rodziny, składającym się z asystentów rodziny oraz psychologów i psychoterapeutów, w MOPS w Bielsku-Białej. Przez blisko 10 lat wraz z asystentami rodziny wypracowywała metody pracy, narzędzia oraz dokumentację pracy. Kierowała pracą zespołu do 2021 roku nadzorując, organizując pracę asystentów i psychologów oraz udzielając konsultacji merytorycznych. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dla asystentów rodziny. Szczególnie bliskie jest jej rozumienie rodziny w ujęciu systemowym i poszukiwanie z rodziną rozwiązań  trwale usprawniających jej funkcjonowanie. Ukończyła 4 letni kurs psychoterapii rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie. Obecnie pracuje w Ośrodku Interwencji Kryzysowej wspierając rodziny i osoby w sytuacjach kryzysowych.