Coaching rodzinny techniki i narzędzia wsparcia systemu rodzinnego

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące w systemie wsparcia rodziny – asystenci rodzin, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 13:30

 

Cele szkolenia:

Nabycie praktycznych i skutecznych metod pracy z rodziną. Nabycie umiejętności wsparcia rodziny, aby rodzice brali odpowiedzialność za swoje życie – rozwój postawy dojrzałej emocjonalnie. Zdobycie wiedzy jak tworzyć cele wspólne dla rodziny i adekwatne działania a także jak tworzyć asertywną ocenę rodziny zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa. Przećwiczenie umiejętności stawiania trafnej diagnozy problemów i zagrożeń w rodzinie. Nabycie umiejętności motywacji członków rodziny do wprowadzania konstruktywnych zmian w życiu.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Podstawowe założenia koncepcji coachingu rodzinnego
 2. Warsztat i narzędzia pracy wykorzystywane w coachingu rodzinnym
 3. Celowość wsparcia rodziny
 4. Jak rozwijać odpowiedzialność członków rodziny
 5. Diagnoza sytuacji rodziny
 6. Analiza zasobów rodziny
 7. Geneza problemów rodziny
 8. Adekwatne wyznaczanie celów rodziny
 9. Planowanie działań przez rodzinę

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.