Jak bezpieczenie i efektywnie kontaktować się z mediami.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Jak bezpiecznie i efektywnie kontaktować się z mediami

 

 

 

Adresaci szkolenia: kadra zarządzająca i rzecznicy prasowi pomocy społecznej ;

 

Czas trwania warsztatów: 8 h lekcyjnych

Zakres tematyczny:

 

 1. Pojęcie i rodzaje mediów
 2. Sposoby kontaktu z mediami
 3. Media a prawa człowieka: akty prawne odnoszące się do praw człowieka w mediach
 4. Regulacje prawne działalności medialnej: wybrane zagadnienia prawa prasowego (autoryzacja, sprostowanie, ochrona wizerunku, prawa i obowiązki dziennikarza, dobra osobiste)

 

Cele szczegółowe:

Nabycie wiedzy na temat rodzaju i sposobów kontaktu z mediami.

Wykształcenie umiejętności dbania o swoje prawa, ochrony dóbr osobistych

i wizerunku.

Budowanie postawy świadomego i odpowiedzialnego kontaktu z mediami.

 

Po zakończeniu warsztatów uczestnicy będą w stanie:

 

 1. wymienić rodzaje mediów, sposoby komunikacji z mediami
 2. korzystać z palety adekwatnych przepisów
 3. bezpiecznie komunikować się z przedstawicielami mediów.

 

Formy pracy:

 • praca w grupach
 • dyskusja
 • miniwykład
 • prezentacja

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę

 

 

Prowadzący:

 

Tomasz Kopytowski – Trener zarządzania. Posiada 15-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu przedsięwzięciami medialnymi, biznesowymi i charytatywnymi. Od 10 lat odpowiedzialny za kontakt z mediami, promocję działalności charytatywnej, współpracę w zakresie opracowywania planów rozwojowych. Udział w licznych projektach, w tym międzynarodowych.

Doświadczenie w opracowywaniu autorskich programów szkoleniowych i prowadzeniu szkoleń z zakresu roli pracy zespołowej, stylów komunikacji, zarządzania sobą w czasie, autoprezentacji, znaczenia komunikacji werbalnej w poszukiwaniu pracy.Mgr nauk o zarządzaniu, Uniwersytet Łódzki

Podyplomowe Studium Menadżerskie Mini MBA, Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center), Uniwersytet Łódzki

Absolwent Akademii Mistrzów Treningu, Grupa Trenerska Mentor, Kraków

Wykładowca Internal PR na Podyplomowym Studium PR, Uniwersytet Łódzki

 

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.