Jak ustabilizować emocjonalnie dzieci będące w pieczy zastępczej – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresat: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej, rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka

Czas trwania: 9.00-13.30

Zakres tematyczny warsztatów:

 

 • Po co są emocje?
 • Rodzaje zaburzeń emocjonalnych i ich objawy
 • Przyczyny zaburzeń emocjonalnych
 • Dziecko wysoko wrażliwe
 • Możliwości i metody wsparcia emocjonalnego dziecka
 • Jak rozmawiać z dziećmi o emocjach i problemach emocjonalnych
 • Codzienne wspieranie dziecka w radzeniu sobie z problemami emocjonalnymi
 • Elementy higieny psychicznej
 • Wzmacnianie psychiczne dziecka
 • Trening relaksacyjne i techniki mindfulness dla dzieci

 

Cele warsztatów: 

Warsztaty mają na celu nauczyć osoby dorosłe wspierania dziecka w radzeniu sobie z silnymi stanami emocjonalnymi.

Uczestnicy będą przyczyny i objawy zaburzeń emocjonalnych u dzieci. Nauczą się jak wspierać dziecko, aby ono potrafiło panować nad silnymi emocjami.

na funkcjonowanie psychiczne dziecka będącego w pieczy zastępczej.

Uczestnicy szkolenia nauczą się wprowadzać elementy higieny psychicznej w życiu codziennym.

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres  edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę