Budowanie programów usamodzielnień.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Szkolenie odbędzie  się w godzinach od 9:00 do 13:30.

 

Zakres tematyczny:

– Poznanie zasad budowania wspólnie z wychowankiem programu usamodzielnienia.

– Propozycja dokumentowania programu usamodzielnienia – wzór dokumentów wraz z komentarzem

–  Bieżąca ewaluacja programu usamodzielnienia.

– Wprowadzanie modyfikacji w programie usamodzielnienia

– Ocena programu usamodzielnienia – wzór dokumentacji

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność formułowania programów usamodzielnienia w taki sposób by wychowanka motywować do jego realizacji. W trakcie szkolenia będą trenowane techniki motywacyjne i wywierania wpływu.

Forma zajęć

 

Zajęcia prowadzone w oparciu o podręcznik: „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej” P. Domaradzki J. Krzyszkowski Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Materiały wręczone uczestnikom zawierają autorskie propozycje Piotra Domaradzkiego odnośnie dokumentowania programu usamodzielnienia.  Część treści będzie podawana w oparciu o metodę: studium przypadku.

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

 

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

 

Psycholog, coach, mediator rodzinny. Specjalizujący się w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, obsłudze trudnego klienta. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Stała obsługa klientów MOPS w Ośrodku Aktywizacji Zawodowej i Społecznej  w Łodzi.