„Moderowanie relacji z trudnymi rodzinami zastępczymi, budowanie motywacji do zmiany, kształtowanie relacji w procesie pomagania”

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni MOPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele szkolenia:

  • zwiększenie efektywności pracy w obszarze aktywizowania rodzin zastępczych w działaniach na rzecz dziecka umieszczonego w pieczy.
  • Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i trudnych.
  • Rozwój umiejętności budowania relacji z dzieckiem umieszczonym w pieczy.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Wywierania wpływu na rodzinę, motywowanie do realizacji planu pomocy dziecku i wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu rodziny.
  2. Radzenia sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodzin i wychowanków
  3. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  4. Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych

 

Forma zajęć

 Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się w oparciu o studium przypadku z wykorzystaniem metod warsztatowych.

Dla właściwego przebiegu szkolenia ważne jest, aby grupa szkoleniowa miała przygotowane cztery różne pod względem rodzaju trudności przypadki.

Przewiduje się w trakcie zajęć uczenie się metodą dramy ( odgrywania

scen dialogowych). Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone

w formie prezentacji a uczestnicy otrzymają materiały dotyczące motywowania

i wywierania wpływu.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00 złotych/osoba.

Jeżeli w szkoleniu będzie brało udział 4 pracowników z jednego Ośrodka koszt wynosi 1.000,00 złotych

WAŻNE: Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie Ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

 Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pllub faksem /32/ 720 20 07, 32 720 20 09

Płatne do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek MULTIBANK nr:

98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy na podstawie otrzymanej podczas szkolenia faktury:

MULTI BANK 98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Organizator:

Firma Szkoleniowa PRAXE specjalizuje się szkoleniami dla Ośrodków Pomocy Społecznej. W 2013 przeprowadziła cykl szkoleń dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób wykonujących zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej.

 

Z naszych szkoleń skorzystali: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Organizator Pieczy Zastępczej Leszno, MOPR Opole, MOPR Poznań, MOPS Gdynia, MOPS Bielsko-Biała, MOPS Malbork, MOPS Radom, MGOPS Pasłęk, MOPS Sosnowiec, PCPR Rybnik, PCPR Lędziny, PCPR Kępno, PCPR Kamienna Góra, PCPR Trzebnica, PCPR Maków Mazowiecki, PCPR Łosice, PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, PCPR Żyrardów, PCPR Dąbrowa Tarnowska , PCPR Poznań, PCPR Ostrzeszów, PCPR Turek, PCPR Środa Śląska , PCPR Nowy Tomyśl, PCPR Jarocin, PCPR Oborniki, PCPR Wejherowo, MOPS Grudziądz i wiele innych.