Plan pomocy dziecku w instytucjonalnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

CEL

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy także w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19.

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających wychowanka. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami przez zagrożenie epidemiologiczne COVID-19.

HARMONOGRAM

 1.   8:45 do  9:00: Rejestracja uczestników, sprawy techniczne
 2.   9:00 do 10:20: – Celowość pieczy zastępczej i metodyka wsparcia dziecka
 3.                             – Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w instytucjonalnej pieczy                                                  zastępczej
 4.                             – Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka
 5. 10:20 do 10:30: Przerwa
 6. 10:30 to 11:50: – Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka
 7.                             – Analiza SWOT sytuacji dziecka i funkcjonowania placówki w czasie epidemii
 8.                             – Wyznaczenie adekwatnych celów
 9.                             – Plan działania i jego aktualizacja.
 10. 11:50 do 12:00: Przerwa
 11. 12:00 do 13:30: – Ocena okresowa sytuacji dziecka
 12.                             – Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci w placówkach
 13.                             – Zalecenia do pracy z dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej w trakcie trwania                                            pandemii COVID-19

 

Koszt szkolenia:290,00 złotych brutto.

Płatne 3 dni przed szkoleniem na konto PKO BP 33 1020 1390 0000 6502 0613 9424

Po otrzymaniu płatności otrzymają Państwo  hasło do szkolenia online

 

MATERIAŁY

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z zaleceniami do pracy z dziećmi w instytucjonalnej pieczy zastępczej w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem