Plan pomocy dziecku w rodzinnej pieczy zastępczej w dobie pandemii COVID-19

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

CEL

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy także w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19.

Szkolenia zogniskowane jest wokół trzech umiejętności: pierwsza to umiejętność diagnozowania przyczyn dysfunkcji u dziecka i określania realnych celów w planie pomocy. Druga to umiejętność dokumentowania planu pracy na rzecz dziecka w czytelny sposób dla osób wspierających dziecko. Trzecia to umiejętność pracy w trudnych warunkach związanych z ograniczeniami przez zagrożenie epidemiologiczne COVID-19 i przeciwdziałającymi negatywnym konsekwencjom funkcjonowania rodzin zastępczych.

HARMONOGRAM

 1.   8:45 do  9:00:  Rejestracja uczestników, sprawy techniczne
 2.   9:00 do 10:20: – Celowość pieczy zastępczej i sposób pracy koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w                                 trakcie pandemii COVID-19
 3.                              – Aspekty prawne związane z tworzeniem dokumentacji w rodzinnej pieczy zastępczej
 4.                              – Plan pomocy dziecku jako narzędzie efektywnego wsparcia dziecka i rodziny zastępczej
 5. 10:20 do 10:30: Przerwa
 6. 10:30 to 11:50: – Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na dzieci i rodziny zastępcze
 7.                            – Pogłębiona diagnoza trudnej sytuacji dziecka
 8.                            – Sposób wspierania dziecka i rodziny zastępczej w czasie pandemii COVID-19
 9. 11:50 do 12:00: Przerwa
 10. 12:00 do 13:30: – Ocena okresowa sytuacji dziecka
 11.                              – Wskazówki do pracy z dziećmi w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie trwania pandemii
 12.                              – Studium przypadków/ bieżące dylematy funkcjonowania dzieci w rodzinnej pieczy                                               zastępczej
 13. MATERIAŁY
 14. Uczestnicy szkolenia otrzymają:
 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z wskazówkami do pracy z dziećmi będącymi w rodzinnej pieczy zastępczej w trakcie trwania pandemii COVID-19
 • Prezentację ze szkolenia
 • Wzór Planu pomocy dziecku wraz z opisem
 • Wzór Oceny okresowej sytuacji dziecka wraz z opisem

Koszt szkolenia: 290,00 złotych brutto.

Po wypełnieniu i odesłaniu formularza na adres mailowy edyta@praxe.kvs.pl otrzymają Państwo fakturę PROFORMA w celu dokonania wpłaty.