Praca z rodziną doświadczających trudności wychowawczych – superwizja trudnych przypadków

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby wspierające rodziny

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

Miejsce szkolenia: szkolenie online

Szkolenie odbędzie się w godzinach 8:00 do 13:30

 Tematyka szkolenia:

 

  1. Metodyczna praca wspierająca rodzinę.
  2. Umiejętności przydane pracownikom podczas pracy w systemie rodzinnym
  3. Diagnoza sytuacji rodziny
  4. Rozpoznawanie zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży w kontekście wymogów prawnych i etycznych (neurorozwojowe, emocjonalne, nastroju, psychiczne, uzależniania, zachowania) – możliwe kierunki działań.
  5. Celowe wsparcie rodziny doświadczającej trudności wychowawczych – komunikacja z rodziną.
  6. Analiza trudnych przypadków.

Cel szkolenia:

Uczestnicy wypracują schemat pracy z rodziną, w której występują trudności wychowawcze. Nabędą umiejętność stawiania trafnej diagnozy sytuacji rodziny. Będą potrafili rozpoznawać niepokojące symptomy zaburzeń psychicznych z uwzględnieniem aspektów prawnych diagnozy. Będą potrafili przekazywać konstruktywne informacje dla rodziny a także dokumentować rzetelnie wsparcie rodziny. Uczestnicy przeanalizują trudne przypadki ze swojej pracy zawodowej.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

  • Certyfikat ukończenia szkolenia
  • Prezentację ze szkolenia
  • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.