Praca z rodziną niewydolną wychowawczo

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Termin szkolenia: szkolenie 2-dniowe

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 16:00

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Nawiązywanie kontaktu i współpracy z rodziną biologiczną.
  2. Wywieranie wpływu na rodziców, motywowanie do rozwoju na rzecz dobra dziecka i wprowadzanie zmian w funkcjonowaniu .
  3. Radzenie sobie z postawami roszczeniowymi i agresywnymi ze strony rodziców i wychowanków.
  4. Konstruktywne strategie postępowania w sporze i świadome kierowanie konfliktami.
  5. Rozwiązywanie konfliktów relacji, przyjmowanie postaw i zachowań asertywnych.
  6. Indukowanie procesu zmian w życiu klienta.
  7. Reagowanie na trudne zachowania członka rodziny.
  8. Rozwój praktycznych umiejętności komunikacyjnych.

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności tworzenia konstruktywnej relacji z członkami rodziny wieloproblemowej. Rozwiną postawę asertywną, która ułatwi tworzenie relacji z szacunkiem. Uczestnicy łatwiej zdiagnozują problemy w rodzinie i będą potrafili zmotywować do wprowadzania zmian przez rodzinę. Osoby doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętności właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnych, agresywnych czy konfliktowych zachowań ze strony członków rodziny.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku,ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.