Praca z rodziną, w której może występować przemoc

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: specjaliści z resortów: pomocy społecznej, pedagogów szkolnych, nauczycieli, Policji oraz organizacji pozarządowych.

Czas trwania: 9.00-13.30

Tematyka szkolenia:

 

 1. Przemoc i zachowania agresywne w rodzinie – objawy.
 2. Rodzaje przemocy w rodzinie – dwuczynnikowa klasyfikacja przemocy w rodzinie.
 3. Przyczyny  i źródła zachowań przemocowych w rodzinie.
 4. Dynamika interakcji między sprawca i ofiarą przemocy w rodzinie.
 5. Rola alkoholu w ujawnianiu zachowań agresywnych.
 6. Skutki i zagrożenia funkcjonowania w procesie przemocowym dla rozwoju i funkcjonowania psychicznego rodziców i dzieci.
 7. Trójkąt dramatyczny.
 8. Diagnoza potrzeb członków rodziny z problemem przemocy.
 9. Psychologiczne aspekty oddziaływania i wspierania rodziny będącej w procesie przemocowym.

 

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą wiedzę specjalistyczną związaną z psychologicznymi aspektami objawów i przyczyn przemocy w rodzinie. Zapoznają się z długofalowymi skutkami psychicznymi funkcjonowania osoby w procesie przemocowym w tym także w formie przemocy pasywnej. Uczestnicy zapoznają się z zagrożeniami także dla osób wspierających rodzinę, w której występuje przemoc. Uczestnicy poznają jakie elementy działają a jakie nie działają we wspieraniu rodziny w wychodzenia z procesów przemocowych.

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

Co otrzyma uczestnik szkolenia:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Materiały szkoleniowe wraz z narzędziami coachingowi

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edytapraxe@gmail.com

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 Prowadzący szkolenie

Z wykształcenia psycholog, pracownik socjalny i doradca rodzinny. Specjalizuje się w interdyscyplinarnej pracy z rodziną. Posiada wieloletnie doświadczenie diagnozy i pracy z rodzinami jako doradca rodzinny, pracownik socjalny(w OPS oraz interwencyjnej placówce opiekuńczo-wychowawczej), asystent rodziny i psycholog. Prowadzi pracę z dziećmi, rodzinami oraz indywidualnymi osobami dorosłymi, wykorzystując podejścia i strategie wypracowane na gruncie psychoterapii, psychologii, pedagogiki, pracy socjalnej i innych. Lubi dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami wspierając studentów i absolwentów różnych nauk społecznych w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy z rodzinami. Od lat prowadzi szkolenia, warsztaty i treningi z zakresu otwartej komunikacji, rozwiązywania konfliktów, zastępowania agresji, umiejętności wychowawczych. Jest trenerem treningu zastępowania agresji rekomendowanym przez Instytut Amity, mediatorem w sprawach rodzinnych, karnych i nieletnich- posiada rekomendacje Polskiego Centrum Mediacji. Uczestniczyła w projekcie szkoleniowym mającym na celu wypracowanie standardów superwizji pracy socjalnej. Jej ostatnie zainteresowania badawcze koncentrują się wokół kwestii zarządzania granicami roli zawodowej przez asystentów rodziny. Pracę traktuje jako powołanie i pasję.