„Rodzinka jest dobra na wszystko”. „Więź jako czynnik ochronny”.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czas trwania modułu: 8 h

 

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie z teorią przywiązania J.Bowlby”ego;
 • Poznanie specyfiki rozwoju dzieci z trudnym zachowaniem, zerwanymi więziami rodzinnymi;
 • Zaznajomienie ze sposobami komunikacji, ułatwiającymi pracę z trudnym dzieckiem;
 • Poznanie wzorców przywiązania;
 • Zapoznanie z zaburzeniami emocjonalnymi wynikającymi z zerwanych więzi; sposoby reagowanie na nie, relacje rodzinne.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach, gry szkoleniowe.

 

 

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Wyjaśnienie podstawowych pojęć niezbędnych do zrozumienia teorii przywiązania J.Bowlby’ego.
 2. Teoria przywiązania J.Bowlby’ego

– rozwój przywiązania w niemowlęctwie i wieku poniemowlęcym

– rozwój przywiązania w młodym wieku szkolnym

– przywiązanie u osób dorosłych ( partnera, rodziców, własnych dzieci)

Analiza przypadku – ćwiczenie.

 1. Wzorce przywiązania jako wewnętrzne modele operacyjne

– wzorce z dzieciństwa a zachowanie w dorosłym życiu – ćwiczenie.

 1. Diagnoza socjoterapeutyczna i przeciwdziałanie zachowaniom destrukcyjnym spowodowane zerwaniem więzi jako jedna z technik radzenia sobie z zaburzonym podopiecznym.
 2. Przywiązanie a zaburzenia emocjonalne

– związki rodzinnych relacji z zaburzonymi emocjami – ćwiczenie – gra w emocje

– gdzie rodzą się emocje

– regulacje emocji wskutek przywiązania

 1. Kształtowanie się temperamentu podopiecznego a wpływ zerwanych więzi

– jak reagować – jak reaguję – test

– komunikacja z dzieckiem z zaburzonymi więziami.

 1. Wykorzystanie teorii przywiązania w terapii.

 

 

Materiały szkoleniowe: zapewnia realizator szkolenia tj. streszczenia istotnych treści, prezentację multimedialną przesłaną na adres e-mail, papier, pisaki, gry szkoleniowe – dotyczące emocji.

 

Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają certyfikat zakończenia warsztatu.

Zamawiający otrzyma podręcznik „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej” wydany przez właściciela Firmy Piotra Domaradzkiego