Rozwiazywanie konfliktów – mediacje jako profesjonalny sposób rozwiazywania problemów na drodze dialogu, wykorzystanie dialogu motywującego do pracy z rodzina zastępczą

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 15:00

 

Tematyka szkolenia:

  • Metodyczne wsparcie rodziny
  • Konstruktywne podejście do konfliktu
  • Obszary konfliktów
  • Jak przygotować się do rozmowy
  • Mediacje jako sposób rozwiązywania konfliktów
  • Negocjacje w rodzinie
  • Kiedy stosować mediacje a kiedy negocjacje
  • Wykorzystanie dialogu motywacyjnego w rodzinie

 

 

Cele szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności prowadzenia trudnych rozmów z wymagającą rodziną. Nabycie umiejętności rozpoznawania obszarów konfliktów. Nabycie wiedzy stosowania mediacji i negocjacji z rodzinami.  Nabycie umiejętności motywowania członków rodzin  do konstruktywnych zmian w ich życiu.

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, drama, dyskusja oraz praca w małych grupach.