Kształtowanie postawy przedsiębiorczej, usamodzielnienie po opuszczeniu placówki – klucz do sukcesu

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie dla usamodzielniających się wychowanków  pieczy zastępczej

 

Cel główny:

– ukazanie i nabycie wiedzy dotyczącej sposobów radzenia sobie ze zmianą

– doskonalenie postawy przedsiębiorczej i kreatywności

Cele szczegółowe:

– rozładowanie napięcia związanego z niepewnością i zmianą w życiu społecznym,

szkolnym oraz rodzinnym dzieci i młodzieży;

– samopoznanie siebie poprzez temperament i zrozumienie swoich zachowań,

reakcji na zmianę;

– samodoskonalenie postawy przedsiębiorczej – dlaczego warto być aktywnym;

– zwrócenie uwagi na trudności jakie mogą napotykać na swojej drodze aktywności społecznej i zawodowej.

PLAN ZAJĘĆ – 8 h szkoleniowych

  1. Na czym polega przedsiębiorczość – cechy dzięki którym jestem przedsiębiorczy? – mini wykład, burza mózgów.
  2. Określanie pojęcia „asertywność” – burza mózgów – z czym kojarzy Wam się pojęcie

„asertywność”(każdy uczeń powinien podać przynajmniej jedno określenie) Podsumowanie, uzgodnienie ostatecznego określenia lub podanie definicji prze nauczyciela

  • Ćwiczenie 1 – mapa asertywności – uczniowie wypełniają mapę, praca indywidualna.
  • Analiza wyników – omówienie obszarów, w których uczniowie mają największe trudności w byciu
  1. Omówienie zachowań uległych, agresywnych, asertywnych – pogadanka lub mini wykład
  • Ćwiczenie 3. – praca w grupach. Ćwiczenie ma na celu omówienie przyczyn i konsekwencji, wynikających ze stosowania różnych rodzajów zachowań. Dlaczego zachowujemy się asertywnie, ulegle i agresywnie, co ryzykujemy? Omówienie i podsumowanie pracy.
  1. ,,Chłopska Szkoła Biznesu” – gra szkoleniowa. Ekonomiczna gra planszowa inspirowana historią przedsiębiorczych rzemieślników z XVIII-wiecznego ośrodka andrychowskiego. Gra jest prostą symulacją działalności gospodarczej dla 12-30 uczestników. CSB w atrakcyjny sposób ukazuje mechanizmy funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej, promuje postawę przedsiębiorczą, rozwija kompetencje społeczne graczy i świetnie integruje grupę. Wydawcą gry jest Małopolski Instytut Kultury.
  2. Projektuję przedsiębiorstwo – biznesplan.

 

 

Uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych  zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Koszt szkolenia: 2.500,00 złotych/ brutto

 

Płatne 7 dni  po zakończeniu szkolenia.