Postępowanie wobec konfliktów i przejawów złości w grupie wychowawczej.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy placówek opiekuńczo wychowawczych,

Cele szkolenia:

– Nabycie umiejętności rozpoznawania rzeczywistych przyczyn konfliktów

– Poznanie zasad podejmowania krótkich interwencji wobec przejawów złości i konfliktów u wychowanków pieczy zastępczej

– Nabycie umiejętności podejmowania działań mediacyjnych

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Rozpoznawanie źródeł konfliktu oraz dynamiki zjawiska
  2. Podstawowe zasady reagowania na konflikt w grupie
  3. Elementarne postawy wychowawcy wobec przejawów złości u wychowanka
  4. Kiedy interwencja osobista wychowawcy, a kiedy oddziaływania poprzez społeczność grupową
  5. Zasady kierowania konfliktem w grupie, jak prowadzić społeczność grupową.

 

Forma zajęć

Szkolenie prowadzone według zasady: minimum teorii maksimum praktyki. Prowadzący jest nastawiony na dialog z uczestnikami i poszukiwanie wspólnie z nimi odpowiedzi na nurtujące ich dylematy i pytania. Prowadzący chętnie podejmie analizę zgłoszonego przypadku dla zilustrowania strategii wdrożenia wykładanych treści.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z wydruku prezentacji szkoleniowych,

 

Koszt szkolenia : 350,00 złotych brutto/ osoba

W przypadku uczestniczenia czterech osób z danego Ośrodka koszt szkolenia podlega negocjacji

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl lub edyta@praxe.kvs.pl  lub faksem /32/ 720 20 07, 32 720 20 09

 

Prowadzący

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji