Powrót dziecka z pieczy zastępczej do rodziny biologicznej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Pracownicy socjalni, asystenci rodziny, koordynatorzy pieczy zastępczej,  pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Szkolenia odbywają się w godzinach: 9.0-15.00

 

Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności wglądu w sytuację w rodzinę biologiczną i czynników zagrażających funkcjonowaniu rodziny. Poznanie metodyki w postępowaniu powrotu dziecka do rodziny biologicznej. Nabycie umiejętności stosowania procedur zmierzających do przywrócenia władzy rodzicielskiej. Poznanie działań i dokumentacji, które są niezbędne przy powrocie dziecka do rodziny biologicznej po stronie gminy i powiatu. Nabycie wiedzy i doświadczenia w postępowaniu z rodziną biologiczną, rodziną zastępczą i dzieckiem, kiedy występuje powrót dziecka do rodziny biologicznej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Czynniki zaistnienia sytuacji pobytu dziecka w pieczy zastępczej
  • Schemat powrotu dziecka do rodziny biologicznej
  • Działania asystenta rodzinnego i ośrodka pomocy społecznej w sprawie przygotowania środowiska rodzinnego do powrotu dziecka do domu
  • Procedury przywrócenia ograniczonej władzy rodzicielskiej
  • Działania po stronie rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w sprawie powrotu dziecka do rodziny biologicznej
  • Przeciwdziałanie możliwym zagrożeniom i problemom w rodzinie biologicznej, rodzinie zastępczej i u dziecka

 

Forma zajęć

Zajęcia będą oparte o połączenie wykładu merytorycznego z metodami warsztatowymi wprowadzającymi dyskusję i analizę przypadków. Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne na przykładowej dokumentacji.

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się
z wydruku prezentacji szkoleniowej, schemat powrotu dziecka do rodziny i przykładowe wzorce dokumentów.

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

 

W PRZYPADKU UCZESTNICZENIA 4 OSOBÓ Z JEDNEJ PLACÓWKI

– OŚRODKA KOSZT WYNOSI 1000,00

 

 

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu

32 720 20 06, 604 589 592.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

Przeszkolił między innymi: MOPS ŁÓDŹ,  MOPS BIAŁA PODLASKA,  CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWICACH, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ ZAKOPANE, PCPR WROCŁAW, ORPZ KIELCE, WCPR WARSZAWA, PCPR NOWY DWÓR GDAŃSKI, PCPR GRUDZIĄDZ, PCPR TUREK, PCPR KLUCZBORK, TĘCZA KUTNO,  PCPR MŁAWA, PCPR MALBORK , POW KOŻUCHÓW, POW ZWIERZYNIEC, DD KLENICA, DD BARDO, POW LABUNIE, DD POZNAŃ, DD SŁAWA, DD BRZEG, POW LEGNICA, ORPZ ZAKOPANE, CPZ GLIWICE, DD W ŁODZI, OCHRONA STALOWA WOLA, POWRADOCZXA, DD STRZELIN , DD NOWY DWÓR GDAŃSKI I WIELE INYCH.