Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i możliwych działań skierowanych do dzieci, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze, wychowawcy instytucjonalnej pieczy zastępczej, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 

Czas trwania szkolenia: 6 godzin

 

Tematyka szkolenia:

 • Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na dzieci – możliwe zagrożenia w najbliższej przyszłości.
 • Etapy wychodzenia z traumy związanej z COVID-19.
 • Emocje u dzieci i dorosłych – jak radzić sobie i wspierać dziecko.
 • Lęki u dzieci – funkcje lęku i wsparcie dziecka lękowego.
 • Potrzeby dziecka a ograniczenia pandemiczne i funkcjonalne XXI wieku.
 • Zmiana – uczenie adaptacji do zmieniających i niestabilnych warunków funkcjonowania.
 • Działania wspierające dziecko do funkcjonowania w pandemii i po niej – wzmocnienie psychiczne.
 • Powrót dziecka do nauczania stacjonarnego i funkcjonowania w szkole – wpływ temperamentu na adaptację społeczną.
 • Budowanie atrakcyjności świata zewnętrznego i społecznego dla dziecka.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i możliwych działań skierowanych do dzieci, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Uczestnicy przeanalizują psychologiczne i społeczne konsekwencje wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie dorosłych, dzieci i całego systemu rodzinnego. Zdobędą wiedzę, jak wspierać dziecko z szybkiej adaptacji do zmieniającego się świata, jak wzmacniać psychicznie dzieci. Nauczą się budowy środowiska rodzinnego wspierającego radzenie sobie dziecka z nieprzyjemnymi emocjami związanymi z traumą związaną z konsekwencjami pandemii.

 

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy także w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19.

 

Forma zajęć: 

Do wyboru są dwie formy zajęć:

 • Webinarium
 • Stacjonarne

 

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Prezentację ze szkolenia