Agresja w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych – ostatnie wolne miejsca

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Szkolenie  nastawione  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i sposobów redukcji zachowań destruktywnych na rzecz zachowań związanych z szacunkiem w placówkach całodobowego wsparcia osób nieletnich.

 

 Adresaci szkolenia Grupą docelową jest kadra placówek opiekuńczo- wychowawczych.

Termin i miejsce szkolenia:    do  uzgodnienia

 Cele szkolenia:

 • Poznanie przyczyn, skutków i konsekwencji zachowań agresywnych wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Poznanie rozwiązań przeciwdziałających przemocy.
 • Poznanie i ukazanie możliwości adoptowania rozwiązań zmniejszających agresję wśród podopiecznych i kadry placówki.
 • Zapoznanie się ze strategią reagowania w sytuacjach trudnych, konfliktowych, przemocowych.

 

Efekty szkolenia:

 

Zwiększy się świadomość przyczyn, objawów i konsekwencji różnego rodzaju zachować wśród podopiecznych a także wśród kadry.

Kadra będzie potrafiła ustalać własne granice psychologiczne i porwadzić konstruktywny dialog z podopiecznymi w celu ukazania tych granic. Zgłębi zasady funkcjonowania grupy, które będzie mogła wykorzystać w konstruktywnym ukierunkowaniu grup podopiecznych.

Kadra ośrodka pozna schematy reagowania w przypadku zachowań agresywnych, przemocowych czy molestowania seksualnego, które będzie mogła zweryfikować wcześniejszymi rozwiązaniami

Kadra pozna także sposoby radzenia sobie ze złością w relacjach wychowanek-wychowawca.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Agresja – objawy (bierne i czynne).
 2. Postawy nasze wobec siebie i innych.
 3. Uwarunkowania zachowań agresywnych.
 4. Przyczyny i skutki agresji.
 5. ADHD – usprawiedliwienie zachowań agresywnych.
 6. Psychologiczny portret agresora i ofiary.
 7. Emocje – po co są i dlaczego się przelewają?
 8. Terytorium i granice – konstruktywny dialog stawiania granic.
 9. Szacunek a lubienie.
 10.  Odpowiedzialność i formułowanie osobowości dojrzałej emocjonalnie.
 11.  Zasady relacji grupowych.
 12. Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie instytucjonalnym.
 13.  Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie grupy.
 14.  Działania przeciwdziałające przemocy na poziomie indywidualnym – praca z wychowankiem agresywnym
 15. Radzenie sobie ze złością w relacji wychowanek – wychowawca
 16. Gwałt i niewłaściwe zachowania seksualne.
 17. Wysiłek fizyczny, gry i zabawy interakcyjne przeciwko agresji.
 18.  Trening zastępowania agresji.
 19. Praca nad przypadkami – superwizja przypadków.

 Forma zajęć

Ze względu na wielkość grupy część zajęcia będzie prowadzona w formie wykładu, prelekcji. Będzie także część pracy indywidualnej, praca w grupach, udzielanie informacji zwrotnych, praca nad konkretnymi problemami, z którymi uczestnicy spotykają się w życiu zawodowym lub osobistym.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie

o ukończeniu szkolenia.

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego ośrodka koszt szkolenia drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00 złotych.

 Jeżeli szkolenie zostanie zrealizowane na indywidualne zamówienie ośrodka to koszt wynosi: 2.000,00-2.500,00 złotych brutto. Maksymalna ilość uczestników w grupie – 20 osób. Istnieje możliwość łączenia się ośrodków.

 Formularze zgłoszeniowe prosimy przesłać drogą mailową : praxe@kvs.pl luba faksem /32/ 720 20 07.

Kontakt telefoniczny pod numerem: 32/ 720 20 06, 604 589 592

Decyduje kolejność zgłoszeń.

589592

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest pedagogiem, trenerem i psychoterapeutą. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.

Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową między innymi jako konsultant i szkoleniowiec w MOPS Katowice, Czechowice-Dziedzice, Ruda Śląska, Leszno, Poznań, Kraków, Gdynia, Sopot, Chorzów.

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

W 2005r. przeprowadził liczne szkolenia na temat Kontraktu Socjalnego między innymi w następujących Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wałbrzych, Gdynia,  Rzeszów, Olsztyn, Warszawa-Śródmieście, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Katowice, Jaworzno, MOPR Poznań.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od lat jest prelegentem na licznych konferencjach, które promują wdrażanie dobrych praktyk w pomocy społecznej. Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie aktywizowania osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Od 2009 r jest superwizorem w PCPR Mikołów oraz CWDiR Przystań. W 2014 roku prowadził superwizję dla pracowników Caritas Grudziądz.