Informacja o Konkursie dla Ośrodków Pomocy Społecznej w ramach Działania 2.5 PO WER – Skuteczna Pomoc Społeczna

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 44 564 317,74 zł.

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.07.2018 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w dn. 31.08.2018 r. (godz. 12.00).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

Szczegółowe linki:https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:
malgorzata.sikorska@mrpips.gov.pl, malgorzata.skwara@mrpips.gov.pl

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!