Superwizja pracy socjalnej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Skąd pomysł na szkolenie?

W styczniu 2014 roku weszła w życie zmiana ustawy o pomocy społecznej dająca  pracownikom socjalnym prawo do korzystania z poradnictwa prowadzonego przez superwizorów pracy socjalnej. Równolegle do prac nad rozporządzeniem określającym ramy superwizji pracy socjalnej trwają prace nad standaryzacją superwizji pracy socjalnej.

 

Trenerzy F. S. PRAXE brali udział w konsultowaniu treści standardu superwizji pracy socjalnej. Także poprzez aktywny udział w szkoleniowej części projektu, realizowanej przez firmę PRAXE Piotra Domaradzkiego mieli możliwość wypracować oraz przećwiczyć w ramach treningów superwizyjnych wzorcowy model grupowej superwizji pracy socjalnej. Model ten został zarekomendowany realizatorom standardu oraz przedstawicielom Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej pracującym nad rozporządzeniem.

 

F. S. PRAXE  chce zaproponować pracownikom socjalnym oraz asystentom rodziny, realizującym pracę socjalną z klientami szkolenie wprowadzające w obszar superwizji pracy socjalnej, w ramach którego przewidziane jest uczestnictwo w grupowej sesji superwizyjnej.

 

 

 

 

Adresaci szkolenia: Grupą docelową szkolenia są pracownicy socjalni różnych specjalności oraz asystenci rodziny chcący poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze wyniki, działać poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę

Termin i miejsce  szkolenia  – do uzgodnienia

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat:

–        Wzbogacenie wiedzy na temat aspektów teoretycznych superwizji pracy socjalnej;

–        Doświadczenie uczestnictwa na sesji superwizyjnej, poznanie praktycznych aspektów superwizji grupowej, poznanie metod wykorzystywanych w superwizji pracy socjalnej;

–        Poprawa jakości własnej pracy z klientem.

 

Efekty szkolenia

–        Zwiększenie świadomości i ugruntowanie wiedzy o superwizji pracy socjalnej;

–        Zwiększenie zainteresowania tą formą rozwoju osobistego i polepszenia jakości pracy.

 Zakres tematyczny szkolenia:

Superwizja pracy socjalnej – 8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy)

 

 CZAS

PROPONOWANY PROGRAM ZAJĘĆ

Część teoretyczna

1 godzina dydaktyczna

–      Wprowadzenie do tematu-      Superwizja: znaczenia pojęcia. Cele superwizji pracy socjalnej, umiejscowienie prawne, standardy superwizji;

–      Funkcje i formy realizacji superwizji w pracy socjalnej;

–      Etapy procesu superwizyjnego;

–      Narzędzia wspomagające superwizję oraz metody i wzorce pracy z przydatne w superwizji;

–      Trudności pojawiające się w superwizji.

I Część treningowa

4 godziny dydaktyczne

–         Analiza gotowości uczestników do uczestnictwa w treningu superwizyjnym / sesji superwizyjnej;-      Grupowy trening superwizyjny – warsztat superwizowania przypadków własnych uczestników szkolenia (superwizja grupowa z wykorzystaniem jednej z metod: grupa Balinta, superwizja metodą kontraktu, wykorzystanie psychodramy, narzędzi coachingowych, burzy mózgów, symulacji, meta planu i metafory);

–      Omówienie sesji superwizyjnej;

II Część treningowa

3 godziny dydaktyczne

–      Grupowy trening superwizyjny – warsztat superwizowania przypadków własnych uczestników szkolenia (superwizja grupowa z wykorzystaniem innej metody niż zastosowano w części pierwszej);-      Podsumowanie warsztatu, ewaluacja.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną sposobu prowadzenia szkolenia będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części szkolenia będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład czy prelekcja).

Uczestnicy szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. materiału – informatora dotyczącego superwizji w pracy socjalnej.

Koszt jednej godziny superwizji:  250 zł, jest to cena brutto

Przy stałej superwizji koszt godziny 220,00 złotych brutto

Płatne przelewem po zakończeniu każdego modułu na konto:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

 

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani nasza ofertą prosimy

o kontakt: praxe@kvs.pl., edyta@praxe.kvs.pl  lub pod numerem telefonu: /32/720 20 06, 604589592

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest pedagogiem, trenerem i psychoterapeutą. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez European Association for Psychotherapy (EAP).

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.

Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową między innymi jako konsultant i szkoleniowiec w MOPS Katowice, Czechowice-Dziedzice, Ruda Śląska, Leszno, Poznań, Kraków, Gdynia, Sopot, Chorzów.

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

W 2005r. przeprowadził liczne szkolenia na temat Kontraktu Socjalnego między innymi w następujących Ośrodkach Pomocy Społecznej: Wałbrzych, Gdynia,  Rzeszów, Olsztyn, Warszawa-Śródmieście, OPS Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Katowice, Jaworzno, MOPR Poznań.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”

Członek stowarzyszenia Samorządowych Ośrodków Pomocy Społecznej FORUM. Uczestniczył w pracach nad powstaniem rozporządzenia o „Kontrakcie socjalnym”, oraz jest współautorem „Przewodnika dla pracowników socjalnych w zakresie stosowania kontraktu socjalnego” zamówionego przez MPiPS (Praca Socjalna nr 3 z 2005r).

Od lat jest prelegentem na licznych konferencjach, które promują wdrażanie dobrych praktyk w pomocy społecznej. Posiada specjalistyczną wiedze w zakresie aktywizowania osób i rodzin wykluczonych społecznie.

Od 2009 r jest superwizorem w PCPR Mikołów. Od 2013 roku prowadzi superwizję dla CWDiR Przystań w Pszczynie, zrealizował superwizję dla Caritas Grudziądz.