Praca koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – dokumentacja, plany pracy oceny okresowe w świetle znowelizowanej ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej

Dostępne terminy szkolenia

Uwaga!

Nowe materiały szkoleniowe , wzory udoskonalonych narzędzi pracy. Narzędzia zostały zrecenzowane przez Profesora Jerzego Krzyszkowskiego.

 

Szkolenie  nastawione  wyłącznie  na  przedstawienie praktycznej  wiedzy i gotowych wzorów dokumentów do realizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są Koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy PCPR, wykonujący zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej, osoby reprezentujące organizatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Cele szkolenia:

– Poznanie zakresu zmian zadań ustawowych nałożonych na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i sposobów ich realizacji

– Zwiększenie umiejętności w zakresie formułowania planów pomocy, które przekładają się na konkretne efekty w sytuacji dziecka

–  Zwiększenie umiejętności formułowania ocen okresowych dziecka i rodziny zastępczej.

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynator będzie potrafił zracjonalizować prowadzoną przez siebie dokumentację, aby w sposób czytelny ukazywała realizacje przez niego ustawowych obowiązków. Plan pomocy dziecku jest podstawą do opracowania okresowej oceny sytuacji dziecka, uczestnicy szkolenia nabędą umiejętność syntetycznego formułowania ocen w odniesieniu do przyjętych celów w planie pomocy.  Uczestnicy będą potrafili zaplanować i udokumentować monitoring rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka w sposób ułatwiający dokonanie oceny organizatorowi pieczy zastępczej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Przegląd zmian ustawowych zadań koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.
  2. Plan pomocy dziecku, jako podstawowe narzędzie koordynatora, wzór planu pomocy.
  3. Co oceniać i jak formułować oceny?
  4. Problemy związane z realizacją ocen okresowych- wymiana doświadczeń.
  5. Zasady nawiązywania współpracy z rodziną zastępczą i innymi podmiotami przy formułowaniu planu pomocy dziecku, istota współpracy.

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. wydruku prezentacji szkoleniowych,
  2. modelowych wzorów narzędzi: dokumentacji pracy koordynatora, planu pomocy dziecku, arkuszów ewaluacyjnych do sporządzania ocen okresowych.

 

Koszt szkolenia : 350,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax 32 720 20 07

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Organizator

Firma Szkoleniowa PRAXE specjalizująca się szkoleniami dla

Ośrodków Pomocy Społecznej przeprowadziła w 2013 cykl szkoleń dla asystentów i

koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz osób wykonujących zadania z ustawy o rodzinnej pieczy zastępczej.

Z naszych szkoleń skorzystali: Centrum Wsparcia Dziecka i Rodziny „Przystań” w Pszczynie, Organizator Pieczy Zastępczej Leszno,  MOPR Opole, MOPR Poznań, MOPS Gdynia, MOPS Bielsko-Biała, MOPS Malbork, MOPS Radom, MGOPS Pasłęk, MOPS Sosnowiec, PCPR Rybnik, PCPR Lędziny, PCPR Kępno, PCPR Kamienna Góra, PCPR Trzebnica, PCPR Maków Mazowiecki, PCPR Łosice, PCPR Nowy Dwór Mazowiecki, PCPR Żyrardów, PCPR Dąbrowa Tarnowska , PCPR Poznań, PCPR Ostrzeszów, PCPR Turek, PCPR Środa Śląska , PCPR Nowy Tomyśl, PCPR Jarocin, PCPR Oborniki i wiele innych.