Praca z dzieckiem uzależnionym lub z większą podatnością na uzależnienia.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Czas trwania: 9.00-13.30

Cel szkolenia:

 

– podniesienie świadomości na temat uzależnień oraz ryzykownych zachowań młodzieży

– uświadomienie psychicznych i środowiskowych czynników wpływających na rozwój uzależnienia

– edukacja na temat konsekwencji zdrowotnych, społecznych i prawnych związanych  z uzależnieniem oraz ryzykownym zachowaniem

– przyjrzenie się motywom oraz skutkom uzależnień

– zapoznanie z ćwiczeniami, które mogą być wykorzystywane do pracy z młodzieżą jako profilaktyka zachowań ryzykownych

 

Plan szkolenia

 

 1. Czym jest uzależnienie – teoria, statystyka dotycząca młodzieży w Polsce w latach 2015-2019
 • Palenie tytoniu
 • Picie alkoholu i upijanie się
 • Narkotyki

ćwiczenie dotyczące pętli uzależnienia

 

 1. Zachowania ryzykowne i konwencjonalne ( teoria oraz funkcje zachowań ryzykownych)
 2. Motywy podejmowania zachowań ryzykownych oraz ich skutki.
 3. Wpływ na ryzykowne zachowania młodzieży
 • Rodzina – wpływ DDD i DDA (test)
 • Role w rodzinie
 • Środowisko
 • Temperament
 1. Metoda diagnozy – socjoterapia
 2. Skutki uzależnienia
 3. Zapobieganie
 • Profilaktyka uniwersalna
 • Profilaktyka selektywna
 • Profilaktyka wskazująca
 1. Przykładowe scenariusze, ćwiczenia do pracy z młodzieżą.

 

 Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

Prowadząca: 

 

 pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.