Praca z nastolatkami- skuteczne metody komunikacji

Dostępne terminy szkolenia

Cel Szkolenia:

 

Celem szkolenia jest zdobycie przez uczestników podstawowej wiedzy na temat nowoczesnych technik i metod skutecznej komunikacji w codziennych sytuacjach, w kontaktach interpersonalnych, w czasie poszukiwania pracy zawodowej, jak też w procesie obsługi klienta.

 

Cel szczegółowy:

 • Poznanie zasad obowiązujących w komunikacji społecznej;
 • Poznanie swoich mocnych i słabych stron w zakresie komunikowania się;
 • Opracowanie sposobów poprawy efektywnego komunikowania się;
 • Promocja asertywności w kontaktach zawodowych i prywatnych;

 

Program:

 1. Definicja i model komunikacji, bariery w komunikacji
 • Postawa i umiejętności osoby komunikatywnej
 • Pozytywne nastawienie – filary poprawnej komunikacji
 • Płaszczyzny komunikacji międzyludzkiej
 • Komunikacja werbalna
 • Komunikacja niewerbalna
 • Aktywne słuchanie – podstawowe zasady
 • Aktywne słuchanie – techniki aktywnego słuchania (odzwierciedlanie, parafraza, …)
 • Umiejętność zwięzłego wypowiadania się
 • Umiejętność zadawania trafnych pytań
 • Sztuka parafrazy i oddania pytania

 

 1. Autoprezentacja
 • Rola pierwszego wrażenia;
 • Określenie słabych i mocnych stron;
 • Identyfikacja mowy ciała i sygnałów niewerbalnych;
 • Efektywne stosowanie narzędzi komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • Techniki przykuwania uwagi;
 • Opanowywanie stresu i utrzymywanie pewność siebie;
 • Techniki wzbudzania sympatii;

 

 

Prowadzący:

 

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.