Problemy wychowawcze w instytucjonalnej pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

W dobie sytuacji pandemicznej, gdzie potęgują się zachowania destruktywne istotny jest wgląd w umysł dziecka, obserwacja zachowania i zastosowanie takiego oddziaływania wychowawczego, aby móc pomóc dziecku a także odciążyć psychicznie osoby pracujące z takim dzieckiem. Należy też wspomnieć, że takie nowe sytuacje dla dziecka jakimi są ograniczenia związane sytuacją pandemiczną mogą objawiać się w przyszłości jak „zespół stresu pourazowego”

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie poznania sposobu obserwacji i diagnozowania dziecka pod względem „trudnego” zachowywania się dziecka.  Uczestnicy zdobędą umiejętności reagowania na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie. Uczestnicy będą potrafili ustalać własne granice psychologiczne i prowadzić konstruktywny dialog z podopiecznymi w celu ukazania tych granic. Zgłębi zasady funkcjonowania grupy, które będzie mogła wykorzystać w konstruktywnym ukierunkowaniu grup podopiecznych. Kadra pozna także sposoby radzenia sobie ze złością w relacjach wychowanek-wychowawca. To szkolenia ma także na celu przeciwdziałanie wypalaniu się zawodowemu w pracy wychowawczej.

 

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 Program szkolenia:

 

8:45 do  9:00:       Rejestracja uczestników, sprawy techniczne

9:00 do 10:20 – I blok szkoleniowy

 • Psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka będącego w placówce opiekuńczo-wychowawczej
 • Priorytety w wychowywaniu dzieci
 • Trudne zachowania dziecka: Agresja, autoagresja, przemoc i ucieczki
 • Zasady relacji grupowych

10:20 do 10:30: Przerwa

10:30 to 11:50: II blok szkoleniowy

 • Dobra relacja z wychowankiem jako podstawa procesu wychowania
 • Podstawy diagnozy socjoterapeutycznej
 • Granice jako pole rozwoju dziecka
 • Terapia schematów

11:50 do 12:00: Przerwa

12:00 do 13:30: III blok szkoleniowy

 • Działania przeciwdziałające przemocy
 • Algorytmy postępowania w przypadku diagnozy przemocy
 • Profilaktyka przemocy w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Narzędzie do diagnozy socjoterapeutycznej
 • Konspekt szkoleniowy