Przeciwdziałanie negatywnym skutkom psychologicznym i społecznym COVID-19 u dzieci będących w pieczy zastępczej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i możliwych działań skierowanych do dzieci, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19.

 

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze, wychowawcy instytucjonalnej pieczy zastępczej, inne osoby biorące udział we wsparciu dziecka będącego w pieczy zastępczej

 

Czas trwania szkolenia: 9.00 -14.00 /wersja online/, 9.00-15.00  w przypadku szkolenia stacjonarnego na zamówienie ośrodka

 

 

Tematyka szkolenia:

 • Psychologiczna ocena wpływu pandemii COVID-19 na dzieci – możliwe zagrożenia w najbliższej przyszłości.
 • Etapy wychodzenia z traumy związanej z COVID-19.
 • Emocje u dzieci i dorosłych – jak radzić sobie i wspierać dziecko.
 • Lęki u dzieci – funkcje lęku i wsparcie dziecka lękowego.
 • Potrzeby dziecka a ograniczenia pandemiczne i funkcjonalne XXI wieku.
 • Zmiana – uczenie adaptacji do zmieniających i niestabilnych warunków funkcjonowania.
 • Działania wspierające dziecko do funkcjonowania w pandemii i po niej – wzmocnienie psychiczne.
 • Powrót dziecka do nauczania stacjonarnego i funkcjonowania w szkole – wpływ temperamentu na adaptację społeczną.
 • Budowanie atrakcyjności świata zewnętrznego i społecznego dla dziecka.

 

Cele szkolenia:

Szkolenie nastawione na przedstawienie praktycznej wiedzy i możliwych działań skierowanych do dzieci, które mają na celu minimalizowanie negatywnych skutków pandemii koronawirusa COVID-19. Uczestnicy przeanalizują psychologiczne i społeczne konsekwencje wpływu pandemii COVID-19 na funkcjonowanie dorosłych, dzieci i całego systemu rodzinnego. Zdobędą wiedzę, jak wspierać dziecko z szybkiej adaptacji do zmieniającego się świata, jak wzmacniać psychicznie dzieci. Nauczą się budowy środowiska rodzinnego wspierającego radzenie sobie dziecka z nieprzyjemnymi emocjami związanymi z traumą związaną z konsekwencjami pandemii.

 

Szkolenie ma na celu wesprzeć umiejętności uczestników w zakresie formułowania i realizowania planów pomocy dziecku, aby mogli oni efektywnie korzystać z nich w procesie terapii i wychowania dziecka umieszczonego w pieczy także w trakcie trwania epidemii wirusa COVID-19.

 

Forma zajęć: 

Do wyboru są dwie formy zajęć:

 • Webinarium
 • Stacjonarne na zamówienie ośrodka – placówki  w umówionym wcześniej terminie

 

Materiały:

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Materiały szkoleniowe
 • Prezentację ze szkolenia

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online.

 

Koszt szkolenia online : 250,00 złotych / brutto

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl  lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.