Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu poprzez podnoszenie kompetencji z zakresu terapii zajęciowej

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Termin szkolenia: 17.04.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Katowice

08.05.2015 r. w godz. 9.00-15.00 Warszawa

22.05.2015 r. w godz. 9.00-15.00  Wrocław

Dokładny adres szkolenia zostanie przedstawiony Państwu tydzień przed szkoleniem.

Liczebność grupy szkoleniowej do 30 osób.

Cel szkolenia:

Uczestnicy zapoznają się  z narzędziami i technikami terapii zajęciowej wzbogacającymi warsztat pracy z mieszkańcem DPS oraz poszerzą wiedzę i umiejętności z zakresu problematyki wypalenia zawodowego

 

Program szkolenia obejmuje:

– Identyfikację czynników sprzyjających wystąpieniu syndromu wypalenia zawodowego, a poprzez to wypracowanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałania.

– Analizę indywidualnej, zawodowej i emocjonalnej kondycji uczestników,  a także pracę nad własnymi zasobami i potencjałem

– Omówienie specyfiki pracy z osobami starszymi z uwzględnieniem wieku ,

 

– Zapoznanie uczestników z metodami terapii zajęciowej z obszarów: socjoterapii,

muzykoterapii, biblioterapii i choreoterapii;

 

– Integracja umiejętności w zakresie metod pracy z osobami dostosowanymi

do  indywidualnych potrzeb i możliwości

– Odnalezienie źródeł motywacji do pracy z innymi i dla innych

Forma prowadzenia zajęć:

Wszystkie zajęcia będą prowadzone metodami aktywnymi, dostosowanymi do potrzeb uczestników. Szkolenie uwzględnia formę warsztatową, obejmującą pracę w grupach, dyskusję na forum, burzę mózgów, studium przypadku, dyskusję kierowaną, wymianę doświadczeń.

 Uczestnicy na zakończenie szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

 

Koszt szkolenia : 280,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 250,00 złotych każdej kolejnej 200,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax 32 720 20 07

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Prowadzący:

 

Anna Bednarczyk – pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta,

terapeuta zajęciowy, ukończyłam szkolenia z zakresu arteterapii i choreoterapii. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego  w ramach Akademii Pięknego Czasu. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu asertywności, treningu relaksacyjnego, komunikacji, kreatywności. W swojej pracy wykorzystuję wszystkie dotychczasowe umiejętności, zdobytą wiedzę oraz pasję w celu inspirowania, motywowania do rozwoju i pogłębiania samoświadomości. W kontakcie indywidualnym kieruję się intuicją i głęboką wiarą w mądrość, jaką posiada każdy z nas.

Stale troszczę się o poszerzanie swoich kwalifikacji biorąc udział w licznych szkoleniach i konferencjach.

 

 

 

 

 

 

OPIS REALIZATORA SZKOLENIA:

 

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu bierzemy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu.

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław). W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.