Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Rodziny zastępcze

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

Tematyka szkolenia:

 – znajomość podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem wypalenia

zawodowego

– wypalenie zawodowe a pełnienie funkcji rodzica zastępczego

– profilaktyka – co wspomaga w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i minimalizuje

ryzyko wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego

 

 Efekty szkolenia:

 Uczestnicy będą mogli opracować własne listy czynników chroniących oraz poszerzą swoją wiedzę w obszarach przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Dodatkowo, uczestnicy warsztatu zyskują umiejętności związane z procesem autodiagnozy ryzyka wypalenia zawodowego oraz uczą się rozpoznawać objawy składające się na potencjalne sygnały mówiące o syndromie wypalenia.

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz lunch.

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax 32 720 20 07

Decyduje kolejność zgłoszeń.