Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Grupą docelową jest kadra wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zawodowe rodziny zastępcze.

 

SZKOLENIE  W GODZINACH 8.30-14.30  (8 godz. dydaktycznych)                                

Cele szkolenia: Szkolenie nastawione  na  przedstawienie praktycznej wiedzy                   o syndromie wypalenia zawodowego, dokonanie autodiagnozy uczestników,                        i odpowiedzi na pytania: czy grozi mi wypalenie zawodowe? oraz  co robić, żeby się nie wypalić?

Zakres tematyczny szkolenia:

  1. Syndrom wypalenia zawodowego

 

  1. Stres a efektywność w pracy

 

  1. Autodiagnoza uczestników

 

  1. Metody pokonywania stresu osobistego i wypalenia zawodowego

 

 

Efekty szkolenia: Nabycie/ doskonalenie umiejętności przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia praktyczne, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Koszt szkolenia :

 

Koszt szkolenia : 360,00 złotych / osoba

W przypadku uczestniczenia kilku osób z danego Ośrodka koszt szkolenia  drugiej osoby wynosi 280,00 złotych, każdej kolejnej 250,00złotych.

Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt wynosi 1.000,00 zł

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia na zamówienie ośrodka – ośrodki mogą się łączyć.

 

Zgłoszenia prosimy przesyłać na wypełnionym formularzu, który znajduje się w załączeniu na adres mailowy praxe@kvs.pl  lub przez  sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu  604 589 592.