RAD – Zespół zaburzonych więzi proces ich kształtowania, rola więzi w funkcjonowaniu dziecka, podstawy diagnozowania zaburzeń więzi, praca terapeutyczna z dzieckiem, pomoc dziecku z zerwanymi więziami.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Cele szkolenia:

 • Poznanie i ,,oswojenie” się ze specyfiką zachowań dzieci z RAD
 • Poznanie funkcjonowania społecznego dzieci z RAD oraz innych zachowań
 • zaburzonych z nim związanych.
 • Nabycie umiejętności radzenia sobie w trudnych dla opiekunach zachowaniach
 • Poznanie technik radzenia sobie w sytuacjach trudnych wychowawczo i możliwości wspierania dziecka.

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Program szkolenia:

8:45 do  9:00: Rejestracja uczestników, sprawy techniczne

 

9:00 do 10:20 – I blok szkoleniowy

 • Czym jest RAD (Zespół Zaburzonych Więzi)
 • Znaczenie pierwszych lat życia dla rozwoju człowieka – koncepcja przywiązania.

 

10:20 do 10:30: Przerwa

 

10:30 to 11:50: II blok szkoleniowy

 • Podstawy diagnozowania zaburzeń więzi
 • Funkcjonowanie społeczne dzieci z RAD.

 

11:50 do 12:00: Przerwa

 

12:00 do 13:30: III blok szkoleniowy

 • Jak postępować z dziećmi z zaburzeniami przywiązania – wybrane techniki.
 • Rokowania dotyczące dzieci z RAD.
 • Pomoc dziecku z zerwanymi więziami – studium przypadku.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Konspekt szkoleniowy