Radzenie sobie z wypaleniem przez osoby pełniące funkcję rodzin zastępczych.

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Adresaci szkolenia Grupą docelową są osoby pełniące funkcje rodzin zastępczych niespokrewnionych i zawodowych.

 

Termin szkolenia: do uzgodnienia

 

Liczebność grupy szkoleniowej do 20 osób.

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

 

Cele szkolenia:

  1. Nabycie umiejętności rozpoznawania symptomów wypalenia zawodowego
  2. Nabycie umiejętności organizowania i korzystania ze wsparcia dla własnego rozwoju i umocnienia mechanizmów obronny przed wypaleniem.

 

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy w wyniku szkolenia będą umieli indywidualnie do swoich potrzeb i osobistych uwarunkowań sięgać po efektywne formy wsparcia przeciwdziałające syndromom wypalenia.

 

 

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Rozpoznawanie symptomów wypalenia.
  • Źródła i przyczyny wypalenia.
  • Rozpoznawanie introjektów i własnych skryptów, jako przyczyn wypalenia
  • Zastosowanie Kart Dialogowych do rozwoju komunikacji w rodzinie, jako jednego ze sposobów wewnętrznego wsparcia.
  • Narzędzia efektywnej komunikacji, jako techniki obniżające stres w procesie wychowania i w procesie dialogu członków rodziny.
  • Techniki relaksacji i efektywny wypoczynek.

 

Forma zajęć:

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: trening umiejętności, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści.

Koszt szkolenia : 2500,00 złotych / brutto,

płatne przelewem po zakończeniu szkolenia na konto:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604