Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją w pracy w obszarze wsparcia społecznego

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Osoby pracujące w obszarze wsparcia społecznego: pracownicy socjalni, asystenci rodzin, kuratorzy, koordynatorzy pieczy zastępczej, wychowawcy i inni.

Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 13:30

 

Cel szkolenia:

Uczestnicy nabędą umiejętności spostrzegania, że są manipulowani. Będą potrafili bronić się przed manipulacją. Nabędą umiejętność konstruktywnej pracy z osobą stosującą psychomanipulację. Wzmocnią się psychicznie i wpracują relację z klientem osadzoną na szacunku.

 

Tematyka szkolenia:

 

  1. Psychomanipulacja – definicja, teorie rozwojowe
  2. Ramy oddziaływania na klienta w aspekcie prawnym
  3. Metody psychomanipulacji
  4. Autodiagnoza postaw wobec siebie i innych osób
  5. Przeciwdziałanie manipulacji
  6. Trudne zachowania klienta, pułapki, w które może wpaść pracownik i sposoby radzenia sobie z jego zachowaniem

 

 

Forma zajęć

Szkolenie online poprzez aktywną platformę szkoleniową.

 

 

Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz fakturę w wersji online oraz prezentację ze szkolenia

 

 

Koszt szkolenia : 250,00 złotych / brutto

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl  lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

Prowadzący szkolenie:

psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.