Superwizja dla superwizorów dla poszczególnych grup docelowych (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni pracujący w programach

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Oferta Hiperwizji

 

Superwizorów prowadzących superwizje pracy socjalnej, superwizje asystentów  rodziny oraz koordynatorów  rodzinnej pieczy zastępczej,

 

 

Każdy profesjonalista pracujący w obszarze pomagania innym potrzebuje wsparcia psychicznego i merytorycznego w swojej pracy. Również ty jako superwizor pracy socjalnej, choć posiadasz ogromną wiedze i doświadczenie , którym dzielisz się ze swoimi superwizantami, masz prawo do sięgania po wsparcie dla siebie.

 

Co oferuję w ramach indywidualnych konsultacji hiperwizyjnych:

  • Wsparcie emocjonalne udzielone w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • Wsparcie merytoryczne w obszarze dynamiki grupowej podczas superwizji
  • Wsparcie merytoryczne w obszarze trudnych kontaktów z szefami jednostek pomocy społecznej, lub przełożonymi pracowników socjalnych.
  • Wsparcie w obszarze radzenia sobie z trudnymi postawami pracowników podczas superwizji
  • Wsparcie w obszarze radzenia sobie z poczuciem przeciążenia lub leku przed określoną grupą superwizantów.
  • Wsparcie merytoryczne superwizji dla poszczególnych grup docelowych (asystenci rodziny, pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, pracownicy socjalni pracujący w programach.)
  • Moje osobiste bogate doświadczenie w prowadzeniu superwizji.

 

 

 

 

Moje doświadczenie i kompetencje zostały utrwalone w formie podręczników:

„Superwizja pracy socjalnej dla praktyków”

oraz

„Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne.”

wydanych nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego w 2016r

 

Czas trwania modułu: 4h

Liczba uczestników hiperwizji: maksymalna liczebność grupy to 10 osób;

 

Terminy realizacji:  12.03.21 r. oraz 25.06.21 r. w godzinach 10 do 14; kolejne terminy mogą zostać ustalone z uczestnikami.

 

Forma realizacji hiperwizji grupowej:

Spotkania hiperwizyjne będą realizowane na platformie elektronicznej, z zachowaniem zasad pracy grupowej. To znaczy wszyscy maja kamery włączone, jest zakaz nagrywania treści, obowiązuje zasada poufności, oraz zasada nieoceniania. Doskonalimy swój warsztat w oparciu o swoje doświadczenia, również te negatywne, wszystko traktujemy jako służące rozwojowi.

Każda hiperwizja zaczyna się od zebrania oczekiwań uczestników- zgłoszenia tematów do hiperwizji. Następnie dokonujemy wspólnie z uczestnikami ułożenie kolejności omawianych tematów. Przy mniejszej liczbie uczestników hiperwizji, ( do 5 osób) możemy podzielić czas na równe części dla każdego uczestnika hiperwizji.

Kolejnym krokiem jest odniesienie się do zgłoszonych zagadnień przez Piotra Domaradzkiego, oraz przez pozostałych uczestników. Stosujemy zasadę dzielenia się dobrymi praktykami oraz doświadczeniem porażek.

Dopuszczamy też możliwość, na wniosek uczestników, organizacji hiperwizji stacjonarnych, w wybranej miejscowości lub w siedzibie naszej firmy.

 

Koszt jednego modułu superwizji grupowej:  450,00 złotych brutto

 

 

OPIS REALIZATORA :

 

Firma Szkoleniowa Praxe specjalizuje się w szkoleniach adresowanych dla pomocy społecznej, od wielu lat jest uznanym na rynku podmiotem oferującym wysokiej klasy szkolenia specjalistyczne wdrążające innowacyjne metody pracy.

Nasza Firma wdrażała takie narzędzia jak Kontrakt socjalny, projekt socjalny w pracy z rodziną wieloproblemową, program usamodzielnienia wychowanków, asystent rodziny, superwizja pracy socjalnej. We wszystkich tych szkoleniach opieraliśmy się głównie na własnych autorskich opracowaniach i doświadczeniu. MPiPS w 2005r w uznaniu naszych kompetencji, zleciło nam napisanie podręcznika dla pracowników socjalnych o kontrakcie socjalnym, który ukazał się w Pracy Socjalnej nr 3 w 2005r.( P. Domaradzki, A. Włoch). W 2012 i 2013 r. na zamówienie CRZL realizowaliśmy projekt szkolenia superwizorów pracy socjalnej. Poprzez realizację tego projektu braliśmy aktywny udział w opracowywaniu standardów superwizji pracy socjalnej wraz z WSP TWP w Warszawie i MPiPS. Jako piersi w Polsce wyszkoliliśmy grupę 30 osób z różnych ośrodków południowej Polski na superwizorów pracy socjalnej wg ujednoliconego standardu. Pracownicy naszej firmy są autorami podręcznika „Superwizja pracy socjalnej dla praktyków” Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego kwiecień 2016r .

Firma Praxe zawsze promowała wysokie standardy pracy socjalnej, co zaowocowało w kilku Ośrodkach wdrożeniem superwizji do praktyki pracy socjalnej (MOPS Katowice, MOPR Poznań, MOPR Wrocław) nim zostało to określone w wymaganiach ustawowych. W MOPR Poznań Firma PRAXE wyszkoliła grupę superwizorów według autorskiego Programu, dostosowanego do potrzeb Ośrodka.

W latach 2007 – 2010 szkoliliśmy pierwszych asystentów rodzin w MOPS Rudzie Śląskiej a potem w MOPS Gdyni. Asystenci rodzin w Gdyni odnieśli sukces w realizacji projektu, ponieważ biegle opanowali formułowanie skutecznych planów pomocy rodzinie. Między innymi w oparciu o te dobre praktyki były formułowane zapisy ustawowe o asystentach rodzin.

Nasze doświadczenie i wiedzę docenił też WRZOS powołując nas, jako eksperta dla zespołu, który opracowywał standardy specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w ramach projektu 1.18 „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

Firma posiada akredytację Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w zakresie prowadzenia szkolenia asystentów rodzin.

Od wielu lat prowadzimy superwizje pracy zespołów terapeutycznych w PCPR-ach i placówkach opiekuńczo- wychowawczych, owocem tej współpracy jest podręcznik: „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej. Ujęcie praktyczne.” Podręcznik zawiera nasze autorskie wzory narzędzi do formułowania planów pracy z rodziną , planów pomocy dziecku i programu usamodzielnienia.

Na naszej stronie można znaleźć referencje ukazujące szerokie spektrum naszych doświadczeń szkoleniowych w obszarze pomocy społecznej.

 

Prowadzący:

 

Piotr Domaradzki –psychoterapeuta, superwizor , wieloletni superwizor pracy socjalnej, realizujący superwizje w ośrodkach pomocy społecznej w całym kraju.

Osobiście uczestniczy w hiperwizjach dla superwizorów psychoterapii. Kilkakrotnie prowadził hiperwizje dla superwizorów pracy socjalnej. Opracował i zrealizował dwa autorskie programy szkolenia superwizorów pracy socjalnej, w tym jeden z nich jako pilotażowe szkolenie na zlecenie CRZL. Więcej na www.praxe.com