Dyscyplina w rodzinie zastępczej – jak kierować swoim zachowaniem, żeby wpływać na zachowanie dzieci

Adresat: Osoby wychowujące dzieci.

 

Czas trwania modułu: 6 h

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający.

 

Materiały szkoleniowe: zapewnia realizator szkolenia tj. streszczenia istotnych treści, prezentację multimedialną przesłaną na adres e-mail, papier, pisaki.

 

Cele szkolenia:

Zrozumienie, że zachowania dzieci są sposobami w jaki sposób one wyrażają swoje potrzeby i emocje.

Poznanie własnych stylów wychowywania.

Zrozumienie róznicy pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną.

Zdobycie i utrwalenie umiejętności reagowania na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie.

Zrozumienie potrzeby ustalenia priorytetów w wychowywaniu.

 

 

Forma zajęć

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, autodiagnoza, dyskusja oraz praca w małych grupach.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 

Zagadnienia główne: Poruszana tematyka:
1.   Zachowania dzieci, jako sposób wyrażania potrzeb i emocji. ·         Dlaczego dzieci tak się zachowują?

·         Po co są emocje?

·         Potrzeby dzieci uwzględniając ich wiek.

2.   Poznanie własnych stylów wychowywania. ·         Sens wychowywania.

·         Style wychowywania- test.

·         Błędy wychowawcze.

3.   Priorytety w wychowywaniu dzieci. ·         Terytorium psychologiczne – ustalanie zasad panujących w domu.

·         Ustalanie granic poprzez odpowiednią komunikację

4.   Reagowanie na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie. ·         Praktyczne przykłady i ćwiczenia ze sposobu Reagowanie na złe zachowanie w sposób budujący i wzmacniający przywiązanie.
5.   Różnice pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną. ·         Różnice pomiędzy kontrolą, karaniem i dyscypliną.

·         Obowiązki domowe, które może wykonywać dziecko uwzględniając jego wiek.

·         Czy dobrze wychowuję dziecko – test.

 

Efekty szkolenia:

Uczestnicy będą lepiej radzili sobie z wychowywaniem dzieci. Zdobędą umiejętności, które będą przeciwdziałały wypalaniu się w roli rodziny zastępczej. Będą mogli opracować własne strategie postępowania na konkretne sytuacje, które spotykają w relacji z powierzonymi im wychowankami. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność stosowania wypracowanych strategii.