Jak dbać o higienę psychiczną w wieku dorastania

Cel:

Dostarczenie uczestnikom wiedzy w zakresie technik automotywacyjnych, a także syndromu wypalenia życiowego oraz mechanizmu i technik radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami w życiu. Ponad to uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu samoświadomości oraz nauczą się metod ,,zabijania nudy”. Uzmysłowienie sobie i nauczenie wykorzystywania jednej z teroi Anny Roe – planowania nieplanowanych zbiegów okoliczności.

 

Plan Szkolenia

 1. Jak dbać o siebie i innych
 • Komunikacja
 • Zarządzanie mediami i wiadomościami
 • Zdrowe nawyki – jak radzić sobie ze stresem
 1. Nowe możliwości na relaks – Chłopska Szkoła Biznesu – gra strategiczna nie tylko w internecie – ćwiczenie umiejętności współpracy, doskonalenie kompetencji kluczowych przedsiębiorczości oraz pobudzenie kreatywności.
 2. Rozwijanie twórczości i pasji
 • Gry – ćwiczenia – rozwój siebie, zdobywanie nowych umiejętności
 1. ROZWÓJ KOMPETENCJI KLUCZOWYCH
 • Teoria Anny Roe – jak wykorzystać obecną sytuacją pandemiczną do kreowania własnej przyszłości – zawody przyszłości, co się opłaca, w którym kierunku zmierzam.
 1. Techniki relaksacyjne – wizualizacje, mnemotechniki.

 

Uczestnik po szkoleniu:

 

 • stosuje w praktyce techniki automotywacyjne dopasowane do swoich potrzeb i preferencji,
 • wie czym jest zjawisko wypalenia życiowego, zna jego objawy,
 • identyfikuje źródła własnego stresu i potrafi podjąć działania zaradcze adekwatne do swych potrzeb i możliwości,
 • zna i potrafi zastosować w praktyce techniki relaksacyjne.

 

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych i zaświadczenie o ukończeniu szkolenia