Kryzysy występujące w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka

Adresat: rodziny zastępcze i prowadzący rodzinne domy dziecka

 Liczebność grupy:  do 20 osób

 

 Tematyka szkolenia:

 Konstruktywna rola kryzysu.

  • Osobowość a sposób radzenia sobie z problemami w obszarze pieczy zastępczej.
  • Analiza sytuacji kryzysowej.
  • Komunikacja w silnych emocjach.
  • Szukanie wsparcia i umiejętność udzielania wsparcia.
  • Higiena psychiczna na co dzień w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka
  • Superwizja przypadków kryzysowych.

 

Cele szkolenia:

Nabycie umiejętności konstruktywnego podejścia do sytuacji kryzysowych i nabywania dystansu.

Poprawienie komunikacji w rodzinie.

„Oczyszczenie” atmosfery w rodzinie.

Wzmocnienie psychiczne i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.

 

 

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Niezbędne treści teoretyczne będą wprowadzone w formie prezentacji. Wiodącą metodą będzie praca nad konkretnymi przypadkami i ich Superwizja.

 

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają drogą mailową  komplet materiałów szkoleniowych oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

 

 

 

Prowadzący szkolenie:

 

Psycholog, superwizor  pieczy zastępczej, pedagog, trener, doradca zawodowy. Specjalizujący się w obszarze pieczy zastępczej, prowadząc liczne szkolenia i superwizje dla asystentów rodzin, koordynatorów pieczy zastępczej, organizatorów i pracowników instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej.

Specjalizujący się również w aktywizacji społeczno-zawodowej młodych osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu: team-buildingu, motywacji, wyznaczania celów życiowych, komunikacji interpersonalnej, asertywności, zarządzania czasem, zarządzania stresem, zarządzania emocjami, redukcji agresji, psychologii reklamy  i biznesu, szkoleń doradczo-zawodowych. Prowadzenie terapii DDA, uzależnień od alkoholu, innych substancji psychoaktywnych, Internetu, zaburzeń seksualnych, zaburzeń odżywiania się, terapii rodzinnych. Od 2014 roku przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń dla organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, asystentów rodzin, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz rodzin zastępczych.

Prowadzi stałe superwizje dla organizatorów pieczy zastępczej i grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

Współpracuje z wieloma ośrodkami w obszarze wsparcia rodzin wieloproblemowych, matek samotnie wychowujących dzieci, młodych osób, które wymagają pomocy. Podlega stałej superwizji Pana Piotra Domaradzkiego autora Podręczników:  „Wsparcie dziecka w rodzinie i pieczy zastępczej”  oraz  „Superwizja pracy socjalnej”.

Przeszkolił między innymi: MOPS ŁÓDŹ,  MOPS BIAŁA PODLASKA, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ W GLIWICACH, CENTRUM PIECZY ZASTĘPCZEJ ZAKOPANE, PCPR WROCŁAW, ORPZ KIELCE, PCPR NOWY DWÓR GDAŃSKI, PCPR GRUDZIĄDZ, PCPR TUREK, PCPR KLUCZBORK, TĘCZA KUTNO,  PCPR MŁAWA, PCPR MALBORK , POW KOŻUCHÓW, POW ZWIERZYNIEC, DD KLENICA, DD BARDO, POW LABUNIE, DD POZNAŃ, DD SŁAWA, DD BRZEG, POW LEGNICA, ORPZ ZAKOPANE, CPZ GLIWICE, DD W ŁODZI, OCHRONA STALOWA WOLA, POWRADOCZXA, DD STRZELIN , DD NOWY DWÓR GDAŃSKI I WIELE INYCH.