Lepsze zrozumienie przyczyn i natury kryzysów osób dorastających

Adresat: Rodziny zastępcze niezawodowe, zawodowe o osoby prowadzące rodzinne domy dziecka

 

Czas trwania: 6 godzin dydaktycznych

 

 

Miejsce szkolenia: wskazuje zamawiający

Zakres tematyczny szkolenia:

  • Doskonalenie umiejętności nawiązywania kontaktu z dzieckiem
  • Natura funkcjonowania nastolatka
  • Przyczyny kryzysów osób dorastających w XXI wieku
  • Udzielanie wsparcia i budowanie poczucia wartości dziecka jako sposób wywierania wpływu
  • Jak prowadzić profilaktykę antynarkotykową i innych uzależnienień wśród trudnej młodzieży.

 

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy poznają specyfikę funkcjonowania osoby w okresie dojrzewania, poznają istotne wartości, którymi kieruje się młodzież, poznają genezę zaburzeń zachowania i zaburzeń psychicznych, będą znać źródła kryzysów, z którymi boryka się młodzież. Będą doskonalić umiejętności nawiązywania głębszego kontaktu z dzieckiem i tworzyć zdrowe relacje. Doświadczą w ramach ćwiczeń, że posiadają umiejętność właściwego zachowania w przypadku pojawienia się trudnego zachowania u dziecka.

 

 

Forma zajęć

 

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów składający się z:

  1. Wydruku prezentacji szkoleniowych,