„Trudne dziecko. Zaburzenia zachowania – diagnoza i terapia.”

Cele szkolenia:

  • Poznanie źródeł zaburzonych zachowań dziecka
  • Uwolnienie rodzin zastępczych z poczucia winy, które paraliżuje współpracę z profesjonalistami.
  • Nabycie umiejętności otwartej komunikacji i współdziałania ze specjalistami terapeutami wspierającymi dziecko.
  • Poznanie zasad tworzenia sieci wsparcia dla dziecka, dla realizacji kompleksowego programu wsparcia.
  • Nabycie umiejętności reagowania na zaburzone zachowania dziecka w pieczy zastępczej.

Program szkolenia:

 

 

I dzień:

 

Jak kształtują się zaburzone zachowania dzieci?
Znaczenie wczesnej diagnozy i formułowania  interdyscyplinarnego planu terapii
Czy czynniki biologiczne dają szansę na korektę zaburzonych zachowań?

Jakie są możliwości  i zasady postepowania korekcyjnego?

Jak korzystać z zasobów środowiska  w formułowaniu planu wsparcia dla dziecka i rodziny zastępczej oraz biologicznej
II dzień:

 

Analiza najczęściej występujących zaburzonych zachowań dzieci, praca w oparciu o sytuacje zgłoszone przez uczestników szkolenia.
Od czego zacząć planować strategie korekcji zachowań dziecka? Czy rodzina musi być z tym sama?
Jak podzielić oddziaływania wychowawcze na całe środowisko w którym żyje dziecko?
Jak komunikować się ze szkołą i specjalistami w obszarze planu oddziaływań wychowawczych?
Jak podchodzić do ewaluacji skuteczności oddziaływań wychowawczych, jak planować i realizować ewaluację?
Użyteczne strategie i techniki wychowawcze do zastosowania w środowisku domowym; strategie terapii poznawczo-behawioralnej
III dzień:
Trening umiejętności wychowawczych odziaływań wychowawczych przeprowadzony w oparciu o modele zachowań zgłoszonych przez uczestników
Profilaktyka w oddziaływaniach wychowawczych u dzieci z uszkodzonym centralnym układem Nerwowym