Zachowania ryzykowne nastolatków: substancje psychoaktywne, alkohol – szkolenie online

„Tylko Ty sam sobie poradzisz, ale nie poradzisz sobie sam”

 M.L. Moeller

Adresaci szkolenia: wychowawcy instytucjonalnej pieczy zastępczej, psychologowie, pedagodzy, osoby wspierające dziecko w rozwoju

 

 

Tematyka szkolenia:

 

  • Przyczyny zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież
  • Rodzaje, przykłady, objawy i specyfika uzależnień od substancji psychoaktywnych.
  • Działania w przypadku wykrycia zażywania przez dziecko substancji psychoaktywnych – procedury postępowania
  • Działania w przypadku podejrzenia rozwoju u dziecka uzależnienia
  • Profilaktyka uzależnień – jak wychowywać, aby dziecko chronić przed uzależnieniami
  • Aspekty prawne związane z używaniem substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież
  • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Cele szkolenia:

Uczestnicy poznają rodzaje i objawy zażywania substancji psychoaktywnych, które mogą być dostępne na rynku (ogólnodostępne substancje niebędące brane pod uwagę jako substancje psychoaktywne i nielegalne substancje psychoaktywne) – uczestnicy będą mogli „wziąć do ręki” substancje psychoaktywne. Poznają przyczyny i przebieg procesu uzależnień u młodych osób. Będą wiedzieć jak reagować w przypadku wykrycia zażywania substancji psychoaktywnej przez dziecko. Uczestnicy dowiedzą się jak prowadzić profilaktykę przeciw uzależnieniom.

 

Forma zajęć

Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają streszczenie poruszanych treści. Na zakończenie szkolenia każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.