Szkolenie dla superwizorów pracy socjalnej – hiperwizja

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: osoby realizujące superwizję pracy socjalnej

Termin i miejsce realizacji: 23.06.2016 r. Katowice

 Szkolenie odbędzie się w godzinach 9:00 do 15:00.

Superwizja pracy socjalnej w świetle rozporządzenia Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej – jak praktycznie realizować superwizje w jednostkach pomocy społecznej.

Szkolenie poprowadzi Piotr Domaradzki współautor podręcznika : „Superwizja pracy socjalne dla praktyków” – wieloletni praktyk superwizji pracy socjalnej, psychoterapeuta i superwizor posiadający certyfikat PTPG i ECP

Forma szkolenia:

Hiperwizja będzie prowadzona metodą superwizji, zatem tematyka będzie dostosowywana do zgłoszonych problemów uczestników i superwizję podejmowanych działań superwizyjnych uczestników.

 

 

Propozycje tematów:

Typowe problemy w prowadzeniu superwizji grupowej, radzenie sobie z oporem pracowników, nietypowe sytuacje w trakcie superwizji, narzekanie na kierownictwo. Jak uzyskać status superwizora pracy socjalnej. Dla kogo ścieżka skrócona uzyskania tytułu superwizora pracy socjalnej

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma książkę

Koszt szkolenia : 320,00 złotych / osoba

Zgłoszenia przyjmuje sekretariat PRAXE w godzinach 830 – 14 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 32 720 20 06, 604 589 592 Fax: 32 7202007 – przez wysłanie karty zgłoszeniowej.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 Wpłaty proszę dokonywać do 7 dni po zakończeniu szkolenia na rachunek bankowy:

MULTI BANK  98 1140 2017 0000 4602 0666 8604

.

Prowadzący szkolenie:

 Piotr Domaradzki – założyciel i właściciel Firmy szkoleniowej PRAXE. Jest psychoterapeutą i superwizorem. Rekomendowany przez Polską Federację Psychoterapii i Polskie Towarzystwo Psychiatryczne uzyskał Europejski Certyfikat Psychoterapeuty – przyznawany przez EuropeanAssociation for Psychotherapy (EAP).  Posiada Certyfikat superwizora.

W latach 1990 – 1996 – pedagog w Domu Dziecka; 1994-96 członek zespołu interwencyjnego Podbeskidzkiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 1996-2000 dyrektor MOPS w Bielsku-Białej.Od 1996 roku prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną i szkoleniową .

Współautor zastosowania po raz pierwszy w Polsce, projektu socjalnego w pracy z rodziną wieloproblemową w MOPS w Bielsku-Białej. Współautor programu usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych, wdrażanego w kilku Ośrodkach Pomocy Społecznej: Bielsku-Białej, Rudzie Śląskiej i Sopocie. Konsultował i zarządzał programami terapeutycznymi i pomocowymi adresowanymi do osób uzależnionych i współuzależnionych, które były realizowane przez Ośrodki Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej, Olsztynie, Warszawie.

Jest inicjatorem wdrożenia do praktyki pracy socjalnej takich innowacji jak kontrakt socjalny, superwizja pracy socjalnej, asystent rodziny.

W latach 2008 – 2009 wyszkolił, wg autorskiego programu, w 12 samodzielnych superwizorów pracy socjalnej w MOPR Poznań, oraz przeprowadził kompleksowe szkolenie Kadry OPS Warszawa Wola w ramach projektu „Polska kadra Europejska jakość”