Ustawa o pomocy społecznej po nowelizacji

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Proponuję udział w szkoleniu, podczas którego uczestnicy zajęć w praktyczny sposób dowiedzą się co się zmienia w pomocy społecznej w 2021 r. i poznają wpływ nowych regulacji prawnych na sytuację pracowników socjalnych oraz udzielanie świadczeń z pomocy społecznej. Ponadto uzyskają wiedzę na temat możliwych rozwiązań najczęstszych problemów w zakresie realizacji świadczeń z pomocy społecznej.

 

Termin szkoleń:

I termin:  16.11.2021 w godz. 9.00-.13.00

II termin: 8.12.2021 w godz. 9.00-.13.00

 

Szkolenia odbędą się na platformie CLICK MEETING,

 

Cele i korzyści:

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nowych rozwiązań organizacyjno‐prawnych wpomocy społecznej, wprowadzanych w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społ
 • Podniesienie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prawidłowej realizacji zadań ustawowych i udzielania wsparcia osobom i rodzinom ubiegającym się lub korzystającym ze świadczeń z pomocy społecznej.
 • Podwyższenie kompetencji uczestników szkolenia przyczyniające się do poprawy jakości i efektywności realizowanych obowiązków.
 • Szkolenie poparte przykładami z praktyki funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej i udzielania świadczeń z pomocy społecznej.

 

Zakres tematyczny szkolenia:

 1. Nowości w ustawie o pomocy społecznej.
 2. Obliczanie dochodu.
 3. Zmiany w zasiłkach celowych.
 4. Nowe wysokości zasiłków okresowych.
 5. Usługi bez decyzji i odpłatności możliwości przyznania w trybie pilnym.
 6. Wymogi dotyczące wykształcenia opiekunów wykonujących czynności w zakresie usług świadczonych w schronisku.
 7. Zasady kierowania i obliczania odpłatności za pobyt w DPS.
 8. System awansu zawodowego pracowników socjalnych, w tym nowe uprawnienia pracowników socjalnych.

 

Forma zajęć

Część zajęć będzie oparta o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów.

 

Uczestnicy otrzymają drogą mailową materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Po szkoleniu zostanie przesłana faktura za szkolenie z 7 dniowym terminem płatności.

 

Koszt szkolenia 270,00 złotych brutto za osobę

 

W przypadku uczestniczenia 4 osób z ośrodka koszt za osobę 250,00 złotych brutto

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza, dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo zaproszenie oraz mail z instrukcją logowania.

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

 

Prowadząca:

Pedagog specjalny z wieloletnim doświadczeniem w jednostkach pomocy społecznej,  jako dyrektor  ośrodka pomocy społecznej, a wcześniej dyrektor powiatowego centrum pomocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako dydaktyk w obszarze pracy socjalnej, wprowadzania zmian organizacyjnych w ośrodkach pomocy społecznej polegających na oddzieleniu pracy socjalnej od świadczeń wydawanych na podstawie decyzji administracyjnej.  Od wielu lat specjalizuje się w stosowaniu prawa pomocy społecznej w praktyce. Na bieżąco śledzi zmiany przepisów i podnosi kompetencje zawodowe. Od 5 lat prowadzi szkolenia umożliwiające uczestnikom praktykowanie zdobytej wiedzy i umiejętności.