Warsztat prowadzenia grup wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne – online

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Adresaci szkolenia: Grupą docelową są pracownicy ŚDS , pracujący z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne

 

Cele szkolenia:

 • Podniesienie świadomości dotyczącej dynamiki pracy grupowej, faz rozwoju grupy i specyfiki pracy opartej na udziale w grupach wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 • Zwiększenie umiejętności budowania grupy wsparcia, przygotowywania profesjonalnego programu adekwatnego do potrzeb i możliwości grupy docelowej (grupa wsparcia jako szansa dla chorych na poprawę życia w obszarze społecznym, interpersonalnym i rodzinnym).
 • Podniesienie świadomości z zakresu zaburzeń psychicznych.
 • Zwiększenie umiejętności w zakresie budowania profesjonalnego kontaktu z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne.
 • Zwiększenie wiedzy na temat zintegrowanego leczenia i wsparcia środowiskowego. Praca z rodziną osoby zaburzonej: Metoda Open Dialog.

 

Program szkolenia:

7:45 do 8:00 – Rejestracja uczestników, sprawy techniczne

8:00 do 9:20 – I blok szkoleniowy

 • Przegląd wybranych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji ICD-10
 • DSM-5 bez tajemnic wybrane zaburzenia psychiczne
 • Zajęcia warsztatowe

9:20 do 9:30: Przerwa

9:30 to 10:50: II blok szkoleniowy

 • Teoria dotycząca tworzenia grup wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, zasady dotyczące profesjonalnego prowadzenia takiej grupy
 • Tworzenie planów grup wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • Fazy rozwoju grupy. Role grupowe
 • Otwarcie grupy. Kontrakt grupowy i setting.
 • Czynniki leczące w grupie
 • Zajęcia warsztatowe

10:50 do 11:00: Przerwa

11:00 do 13:00 III blok szkoleniowy

 • Narzędzia pracy terapeutycznej wykorzystywane podczas prowadzenia grupy wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • Sytuacje trudne podczas pracy
 • Konflikt grupowy. Praca z oporem
 • Współpraca z rodzinami osób cierpiących na zaburzenia psychiczne
 • Higiena psychiczna prowadzącego grupę wsparcia dla osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Jak zadbać o siebie?
 • Zajęcia warsztatowe

 

Koszt szkolenia : 190,00 złotych / brutto/ osoba

 

Po  wypełnieniu formularza zgłoszeniowego prosimy o przesłanie go na adres   edyta@praxe.kvs.pl   lub praxe@kvs.pl

 

Po otrzymaniu formularza dwa dni przed szkoleniem otrzymają Państwo link do szkolenia, który prosimy zaakceptować na dole  strony.

 

Platforma  szkoleń jest obsługiwana w języku polskim  aby ułatwić Państwu korzystanie  i obsługę.

 

 

 

Efekty szkolenia:

Zwiększy się świadomość celowości działań podejmowanych przez pracownika w odniesieniu do tworzenia grup wsparcia wśród osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Pracownik  będzie potrafił  profesjonalnie podejmować działania  w zakresie przygotowywania programu grup wsparcia, prowadzenia procesu grupowego służącemu pacjentowi psychiatrycznemu. Uczestnicy zwiększą wiedzę na temat wybranych zaburzeń psychicznych według klasyfikacji międzynarodowej ICD 10 oraz narzędzi terapeutycznych ze szczególnym uwzględnieniem podmiotowego podejścia dla potrzebujących pomocy.

Forma zajęć:

Ogólną wytyczną prowadzenia zajęć będzie kooperatywne uczenie się przy wykorzystaniu metod warsztatowych. Tylko niewielkie części zajęć będą oparte o tradycyjne formy nauczania (wykład, prelekcja). Do wiodących metod pracy będą należeć metody aktywizujące, przede wszystkim: studium przypadku, ćwiczenia, dyskusja oraz burza mózgów. Uczestnicy szkolenia będą mieli szanse wypróbować gotowe propozycje zajęć.

Uczestnicy  szkolenia otrzymają komplet materiałów szkoleniowych oraz certyfikat ukończenia szkolenia.

 

Prowadzący:

Anna Bednarczyk

pedagog, trener kompetencji miękkich, socjoterapeuta, terapeuta zajęciowy, ukończyłam szkolenia z zakresu arteterapii i choreoterapii, w trakcie Akredytowanego Kursu Psychoterapii w nurcie Ericksonowsko-Systemowym. Mam doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu pomocy społecznej, treningów kompetencji społecznych. Moje warsztaty łączą pracę na procesie grupowym, korzystanie z doświadczenia i zaangażowania grupy, przekaz merytoryczny i praktykowanie. Prowadzę warsztaty rozwoju osobistego  w ramach Akademii Pięknego Czasu w Czechowicach-Dziedzicach. W swojej pracy wykorzystuję wszystkie dotychczasowe umiejętności, zdobytą wiedzę oraz pasję w celu inspirowania, motywowania do rozwoju i pogłębiania samoświadomości. W kontakcie indywidualnym kieruję się intuicją i głęboką wiarą w mądrość, jaką posiada każdy z nas.

Na co dzień pracuję z osobami starszymi w Domu Pomocy Społecznej oraz zaburzonymi psychicznie w Centrum Leczenia Nerwic i Innych Zaburzeń Psychicznych jako terapeuta.

Monika Nawojska

Psycholog, terapeuta. Jestem absolwentką Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS w Katowicach na kierunku psychologia (specjalność: Psychologia kliniczna człowieka dorosłego), jestem w trakcie studiów psychoterapeutycznych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Zajmuję się diagnozowaniem pacjentów, przeprowadzaniem wywiadów klinicznych, przeprowadzaniem terapii wspierających dla osób w kryzysie emocjonalnym, pomagam osobom mającym trudności w funkcjonowaniu społecznym i relacjach interpersonalnych , współprowadzę terapię grupową Oddziału Dziennego Ogólnopsychiatrycznego w Centrum Leczenia Nerwic i innych Zaburzeń Psychicznych w Czechowicach – Dziedzicach. Posiadam doświadczenie związane z prowadzeniem własnej działalności w firmie produkcyjnej. Jestem matematykiem ze specjalizacją: modelowanie matematyczne. Prowadzę szkolenia w obszarze psychoedukacji i psychoprofilaktyki, rozwoju osobistego, integracji i komunikacji.

 

Prowadzące, które wspólnie pracują na co dzień, łączą matematyczne spojrzenie z artystycznym drygiem. Bardzo lubią pracę z ludźmi, szczególnie warsztatową, która ich zdaniem jest nieodzownym towarzyszem każdej praktycznej wiedzy.