Warsztaty ONLINE: Oferta pomocy psychologicznej dla pracowników Domów Pomocy Społecznej w czasie epidemii

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

 

Szanowni Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej

         W tym bardzo trudnym dla Was i Waszych pracowników czasie przedstawiamy Wam ofertę wsparcia psychologicznego dla kadry DPS, ŚDS oraz  pracujących  z  osobami starszymi

Wiemy, że podejmujecie teraz ogromnie trudne decyzje i nie w głowie wam szkolenia pracowników. Być może zostaliście poddani kwarantannie lub sami ograniczacie swoje kontakty, dla dobra swoich podopiecznych; zastanawiacie się, jak zwiększyć bezpieczeństwo personelu i chronić skuteczniej pensjonariuszy przed zarażeniem. Te i wiele innych działań, jakie podejmujecie, są konieczne i pierwszoplanowe. Znając jednak dynamikę kryzysu i jego często fatalnych skutków psychologicznych, chcemy dać na Waszą półkę narzędzie wsparcia personelu przydatne wówczas, gdy zaczniecie rozpoznawać pierwsze symptomy przewlekłego stresu lub przeżytej traumy. Są to miedzy innymi nawracające, uporczywe i przykre wspomnienia zdarzenia, unikanie myśli, uczuć i rozmów dotyczących wydarzenia, uczucie oddalenia i wyobcowania, poczucie braku perspektyw na przyszłość, zaburzenia snu i bezsenność, drażliwość lub wybuchy gniewu i problemy z koncentracją. Zapobieganie tym problemom polega na wdrożeniu praktycznego wsparcia społecznego oraz emocjonalnego.

 

 

Badania wykazały, że taka epidemia z jaką mamy do czynienia, w przypadku braku stosownego wsparcia wywołuje  zespół stresu pourazowego. Im bardziej ofiarny i zaangażowany personel tym bardziej jest narażony na negatywne skutki stresu jakim jest zespół stresu pourazowego, co w perspektywie do 12 miesięcy, od zakończenia epidemii, może skutkować wykruszaniem się kadry. Pracownicy Domów Pomocy Społecznej są stale narażeni na widok cierpienia, chorób i  śmierci. Muszą szybko podejmować działania, zapewniać mieszkańcom opiekę w mało komfortowych warunkach i w niesprzyjających okolicznościach, z zastosowaniem procedur związanych z epidemią.  Odpowiadają za zdrowie i życie mieszkańców oraz muszą sobie radzić z emocjami. Niejednokrotnie zmuszeni są do interweniowania w konfliktach i kłótniach pomiędzy podopiecznymi. Jednocześnie narażają własne zdrowie psychiczne, gdyż mogą być zaatakowani przez osoby chore psychicznie, agresywne, zrozpaczone. Mogą być również sami zarażeni wirusem. Dlatego tak ważne jest aby w tej sytuacji intensywnego stresu pracownicy świadomie umieli odreagowywać gromadzące się napięcie i rozwinęli swoje zdolności adaptacyjne do pracy w trudnych warunkach.

Szanowni Państwo do waszej roztropnej decyzji należy kiedy i jak udzielić wsparcia waszemu personelowi, przesyłając niniejszą ofertę pozostajemy do waszej dyspozycji. Jesteśmy gotowi dopasować program wsparcia personelu do indywidualnych potrzeb zamawiającego.

 

Piotr Domaradzki i Anna Bednarczyk

 

Adresaci warsztatów: Grupą docelową są pracownicy DPS oraz wykonujący zadania w odniesieniu do osób starszych

 

 Cele :

-Identyfikacja czynników stresogennych oraz wypracowanie konstruktywnych sposobów przeciwdziałania im podczas epidemii. (odreagowanie)

–  Zwiększenie umiejętności w zakresie udzielania efektywnego wsparcia w kontakcie z osobami starszymi w czasie kryzysu

– Wzmocnienie indywidualnej, zawodowej i emocjonalnej kondycji uczestników szkolenia,  a także rozwój świadomości ich własnych zasobów i potencjału.

Efekty:

Warsztaty przeznaczone są dla pracowników DPS narażonych na doświadczanie krytycznych sytuacji w pracy z osobami starszymi ze względu na epidemię. Program warsztatów ma na celu uruchomienie świadomych i celowych procesów psychologicznych umożliwiających adaptację i rozwój po kryzysie. Zamierzonym efektem jest poprawa jakości życia osobistego i zawodowego uczestników warsztatów.

 

Zakres tematyczny:

  1. Dynamika kryzysu emocjonalnego -gdzie znajduję siebie, autodiagnoza
  2. Style radzenia sobie ze stresem w kryzysie. Jak odzyskać emocjonalną równowagę oraz budować wewnętrzną odporność?
  3. Sposoby odreagowania stresu
  4. Radzenie sobie ze specyficznymi problemami emocjonalnymi w pracy z mieszkańcami w DPS podczas epidemii
  5. Doświadczenie grupy wsparcia ( możliwe że zostanie trwale zawiązana grupa wsparcia w DPS)

 

Forma zajęć

Prowadzący tak będzie kierował dynamiką grupy aby zbudować grupę wsparcia, w której możliwa jest otwarta komunikacja, wymiana doświadczeń oraz okazywanie emocji. Dlatego istotne jest aby grupy nie przekraczały liczby 16 osób.

 

Uczestnicy  warsztatów otrzymają komplet materiałów informacyjnych