Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Celem szkolenia jest zaznajomienie się przez uczestników szkolenia z wiedzą specjalistyczną na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń osobowości, zachowania i rozwoju występujących u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacją ICD-10.Uczestnicy nabędą potrafili obserwować zachowania dziecka przez pryzmat możliwych niepokojących symptomów i w ten sposób będą mogli szybciej kierować w kierunku specjalistycznego wsparcia.Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój osobowości dziecka i jego możliwych zaburzeń.

 Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 Program szkolenia:

 

 • Zaburzenia osobowości zachowań i rozwoju dzieci – definicja
 • Przyczyny zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Podział zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Omówienie diagnozy, etiologii i metod terapeutycznych wybranych zaburzeń:
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
  • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Depresyjność i depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 • Jak wspierać terapeutycznie dzieci
 • Wsparcie w rozwoju zdrowej psychiki u dziecka – Terapia schematów Jeffrey`ego Young`a
 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

  Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Konspekt szkoleniowy
 • Narzędzie coachingowe do zastosowania w rozwoju dojrzałości emocjonalnej

pedagog korekcyjno-kompensacyjny, socjoterapeutka, doradca zawodowy, trener umiejętności miękkich. Od 2008 roku związany z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się dziećmi i młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym. Prowadzący zajęcia profilaktyczne z przeciwdziałania agresji oraz narkomani w szkołach podstawowych oraz gimnazjach. Wykładowca w Wyższej Szkole ,,Ateneum” w Gdańsku z zakresu agresji, komunikacji i technik radzenia sobie ze stresem. Doradca zawodowy realizujący aktywizację zawodową i społeczną młodzieży, realizator projektów unijnych. Trener projektu ustawy ,,Za Życiem” dla WTZ oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych. Trener Ośrodka Rozwoju Edukacji wprowadzający Wewnątrzszkolne Systemy Doradztwa Zawodowego do szkół podstawowych oraz treningu agresji. Prowadzi liczne szkolenia dla pieczy zastępczej rodzinnej i instytucjonalnej.