Zaburzenia osobowości, zachowań i rozwoju dzieci

Brak dostępnych terminów szkoleń. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej.

Celem szkolenia jest zaznajomienie się przez uczestników szkolenia z wiedzą specjalistyczną na temat diagnostyki, etiologii i metod terapeutycznych zaburzeń osobowości, zachowania i rozwoju występujących u dzieci i młodzieży zgodnie z klasyfikacją ICD-10.

Uczestnicy nabędą potrafili obserwować zachowania dziecka przez pryzmat możliwych niepokojących symptomów i w ten sposób będą mogli szybciej kierować w kierunku specjalistycznego wsparcia.

Uczestnicy poznają konstrukty środowiska rodzinnego, które ma realny wpływ na rozwój osobowości dziecka i jego możliwych zaburzeń.

 

Adresaci szkolenia: Pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej

 

Program szkolenia:

 

8:45 do  9:00: Rejestracja uczestników, sprawy techniczne

 

9:00 do 10:20 – I blok szkoleniowy

 • Zaburzenia osobowości zachowań i rozwoju dzieci – definicja
 • Przyczyny zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży
 • Podział zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży

 

10:20 do 10:30: Przerwa

 

10:30 to 11:50: II blok szkoleniowy

 • Omówienie diagnozy, etiologii i metod terapeutycznych wybranych zaburzeń:
  • Zespół nadpobudliwości psychoruchowej
  • Zaburzenia emocjonalne i zaburzenia lękowe
  • Zaburzenia odżywiania
  • Depresyjność i depresja
  • Choroba afektywna dwubiegunowa
  • Zaburzenia opozycyjno-buntownicze i zaburzenia zachowania
  • Osobowość chwiejna emocjonalnie typu borderline
 • Jak wspierać terapeutycznie dzieci

 

11:50 do 12:00: Przerwa

 

12:00 do 13:30: III blok szkoleniowy

 • Wsparcie w rozwoju zdrowej psychiki u dziecka – Terapia schematów Jeffrey`ego Young`a
 • Aspekty prawne w psychiatrii dzieci i młodzieży

 

 

Uczestnicy szkolenia otrzymają:

 • Certyfikat ukończenia szkolenia
 • Prezentację ze szkolenia
 • Konspekt szkoleniowy
 • Narzędzie coachingowe do zastosowania w rozwoju dojrzałości emocjonalnej